Pierre-André เติบโตมาในครอบครัวนักประกอบการด้านโรงแรมและร้านอาหารในสวิตเซอร์แลนด์

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลาง

“ภูเก็ตเมืองทอง เนืองนองด้วยทรัพย์นานา แร่ยางผักปลา เนืองพนาสง่าศิลป์ ชาวเมืองหญิงชายยิ้มพรายร่าเริงอาจินต์ ศิลธรรมประจำถิ่น เมตตาหลั่งรินและสามัคคี นามหาดสุรินทร์ แดนดินราไวย์ชื่อดัง ร่มเย็นชวนนั่ง ยอดเขารังเมื่อราตรี แพรวพราวพโยม แสงทองชาติไทยแจ่มศรี เสียงยานยนต์ระคนถี่ ถิ่นแดนคนดี ขึ้นชื่อลือไกล เทพสตรี ศรีสุนทรขจรแจ่ม หลวงพ่อแช่ม มีพระคุณอุ่นใจยิ่ง ท่านเจ้าคุณรัษฎา ท่านประเสริฐจริง นับเป็นมิ่งขวัญ ประชาศรัทธาไทย ภูเก็ตเมืองทอง เรืองรองด้วยอารยธรรม บ้านเมืองสวยงาม สมเป็นความศรีวิไลซ์ ราตรีสำราญ สะพานหินเป็นถิ่นหย่อนใจ…

สถานที่ที่เราจะพาไปวันนี้ คือ แหล่งรวมของฝากสารสิน ตั้งอยู่ที่ตีนสะพานขาออกจากภูเก็ตซึ่งเป็นสะพานใหม่