Living Property & Home Decor

อสังหาริมทรัพย์ ‘ภูเก็ต’ บูมรับ “AEC”

“การเปิดเออีซีในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมด้านบุคลากรรองรับอยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ส่วนตลาด โรงแรมก็ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการจับตามองจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก”

ภูเก็ตซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เป็นจังหวัดที่ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวมาอย่างช้านาน ลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นโครงการใหญ่และขนาดเล็ก ภูเก็ตจึงกลายเป็นเกาะที่กลายมาเป็นสังคมเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลาย หากท่านเดินทางไปเที่ยวยังภูเก็ตจะเจอความหลากหลายของผู้คนเป็นอย่างมาก

นักลงทุนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตมีทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่มองเห็นโอกาสและเข้ามาลงทุน ปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนมีอยู่หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่เอื้อและสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ต คือ ทัศนียภาพที่สวยงาม กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างครบวงจรและครบครัน และสนับสนุนให้มีการลงทุนของลูกค้าที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตก็มีอยู่อย่างล้นหลาม

นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองภูเก็ตยังส่งผลให้ตลาดเช่าขยายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทำงานในพื้นที่ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอีกด้วยโดยวัดจากจำนวนเที่ยวบินที่สามารถบินมาลงมีทั้งเที่ยวบินภายในและจากต่างประเทศ สนามบินภูเก็ตจึงถือว่าเป็นสนามบินที่มีจำนวนเที่ยวบินมากเป็นอันดับ 2 รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีมากกว่า 40 สายการบินทั่วโลก และมีจำนวนเที่ยวบินทั้งขึ้นและลงมากกว่า 220 เที่ยวบินต่อวัน ในขณะที่ช่วง Low Season มีสายการบิน 15 สายการบิน 60 เที่ยวบินต่อวัน ! 

สำหรับภูเก็ต ภาพรวมของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก เมื่อก่อนตลาดคอนโดหายังไม่เป็นที่ต้องการเท่าไหร่  แต่ปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโครงการใหม่ๆ จากนักลงทุนทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตบูมรับAEC

ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี หากเปรียบเทียบในแง่ ของตลาดที่อยู่อาศัย ก็คือ จากตลาดเดิมของประเทศไทยที่มีประชากรรวม 65 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอาเซียน

“นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังภูเก็ต ไม่ได้มีเพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกเป็นจำนวนมากที่จะเลือกเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตเป็นแห่งแรกเมื่อนึกถึงประเทศไทย”

ตลาดโรงแรมตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฝั่งจังหวัดอันดามัน อย่าง ภูเก็ต มีศักยภาพสูงกว่าเมืองอื่นๆ ในแง่ของการ ขยายตัวของรายได้ นอกจากนี้ ที่สำคัญคือ ตลาดโรงแรมกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตลาดการซื้อขายมีสภาพคล่องมากขึ้น

เรามาดูว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาสู่ภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ..

  • ชื่อเสียงของภูเก็ต จากความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับการกล่าวขวัญจนได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกอันดามัน” รวมทั้งค่าครองชีพของภูเก็ตที่อยู่ในระดับต่ำกว่าแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในประเทศอื่น ๆ ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ตในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  • ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบิน เนื่องจากภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติ ซึ่งเกื้อหนุนต่อการเดินทางให้สามารถบินตรงมายังภูเก็ตได้ รวมทั้งมีการขยายเส้นทางบินตรงและเพิ่มเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากเมืองสำคัญ ๆ ในต่างประเทศ
  • ความพร้อมในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งบริการด้านที่พัก สุขภาพ กีฬาและสันทนาการ ศูนย์การค้า และสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
  • การขยายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในภูเก็ต โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญช่วย ส่งเสริมในด้านการตลาดต่างประเทศของภูเก็ตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
  • ความเจริญเติบโตของประเทศเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น จีน รัสเซีย และอินเดีย ซึ่งคนในประเทศเหล่านี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น เริ่มมีการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น โดยเลือกสถานที่ไม่ไกลจากประเทศตนเองมากนัก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 นั้นนับได้ว่าเป็นทั้งความสำเร็จอันสวยงามของภูมิภาคอาเซียน และถือเป็นความภูมิใจของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตบูมรับAEC

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตบูมรับAEC

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตบูมรับAEC

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตบูมรับAEC

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต เป็นภาคเศรษฐกิจหลักอีกส่วนที่จะได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับอานิสงค์จากจุดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งจัดเป็นปัจจัยการแข่งขันเฉพาะตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้ !!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.