Arts & Culture Featured Lifestyle

ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต(สถานปฎิบัติธรรม)

ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต

ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ตก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการรวมตัวของชาวพุทธในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมแก่ชาวจังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์ปฎิบัติธรรมแห่งนี้มีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มาประจำอยู่และจะสลับสับเปลี่ยนมาเทศนาธรรมแก่ผู้ปฎิบัติธรรมทุกๆ วันอาทิตย์

ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมของศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต ทุกๆ วันอาทิตย์จะมีการปฎิบัติธรรมโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. และจะมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รวมถึงการถวายสังฆทาน ซึ่งมีประชาชนชาวพุทธในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สนใจปฎิบัติธรรมเชิญได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต 97/353 หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ต

และในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูเก็ตจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฎิบัติธรรมกลั่นใจ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับและพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน 19 ตัว และสรรพสัตว์นับล้านชีวิต เพื่อตัดวิบากกรรม ต่ออายุขัย และความเป็นสิริมงคล ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีสามารถเข้าร่วมได้ ณ ปลายแหลมสะพานหิน เวลา 08.30 – 11.00 น. หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-9731232 , 089- 1956622 , 086-2713390

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.