Beauty & Wellness Featured Living

ศาสตร์แห่งพลังจิต พิชิตป่วยด้วยพลังใจ

แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์

คำกล่าวที่ว่ามีสมบัติเงินทองล้นฟ้าเพียงใด ก็ไม่มีความสุขเท่ากับชีวิตที่ปราศจากโรคภัย จึงทำให้มีการคิดค้นวิทยาการ ทางการแพทย์กระแสหลัก พร้อมการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ในขณะเดียวกัน “แพทย์ทางเลือก” ก็เกิดขึ้นควบคู่กันไป โดยมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ เยียวยาความเจ็บปวดทางร่างกายให้กับมนุษย์

เป็นโอกาสพิเศษที่ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ผู้จัดพิมพ์หนังสือ หยุดโรคร้ายด้วยหัวใจคุณ และพลังจิตรักษาโรค ที่ทำให้เรารู้จักกับอีกแขนงของแพทย์ทางเลือก… เพราะด้วยคำกล่าวที่ว่า จิตที่มีพลัง รักษาตัวเองได้ เป็นใบเบิกทางให้เราได้ทำความรู้จักกับ คุณแคโรลิน และเอล็กซานเดอร์ ทอสการ์ ผู้ซึ่งใช้พลังจิตในการรักษาโรค ที่เดินทางรักษาคนมาแล้วทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการท้าทายรูปแบบความเชื่อแบบเดิม

แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์
แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์

ทำความรู้จัก แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์

อเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ เป็นบุตรชายของผู้รักษาผ่านทางจิตชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียง พจอร์ท เอลคูนอวิช ผู้ค้นพบพลังพิเศษที่ทรงอานุภาพ อเล็กซานเดอร์ และ แคโรลิน ภรรยาของเขาร่วมกันรักษาผู้ป่วยที่โรงเรียนในเมืองฟรายบวร์ก มิวนิก และสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งสองเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะใช้พลังการรักษาที่ได้รับถ่ายทอดมารักษามนุษย์ให้หายจากโรคภัย และติดตามดูแลให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเดินเข้าไปสู่หนทางแห่งแสงสว่าง เรียนรู้และมีชีวิตอยู่กับความรักในชีวิตประจำวัน

เหล่านี้คือแก่นสารสำคัญในงานของพวกเขาที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยความเสียสละ พวกเขาเดินทางไปในยุโรป เอเชีย และอเมริกาอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำงานรักษาที่มีแต่บุญกุศลนี้ให้บังเกิดผลในวงที่กว้างขวางยิ่งขึ้น จากการเดินทางรักษาผู้ป่วยจากทั่วโลกทำให้ อเล็กซานเดอร์ และ แคโรลิน ทอสการ์ เป็นที่รู้จักและเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง มีผู้ป่วยจากหลายคนที่ได้รับการรักษาจนอาการป่วยที่เป็นอยู่ทุเลาลงได้ราวกับปฏิหาริย์

ศาสตร์แห่งพลังจิต พิชิตป่วยด้วยหัวใจ

พลังจิตรักษาโรคอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เกินจริง แต่ แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสคาร์ กล่าวว่า การตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างสอดคล้องกัน จะทำให้บังเกิดแสงสว่างได้ นัยความหมายของแสงสว่าง เริ่มจากแสงสว่างทางใจ

…มนุษย์มีอะไรมากกว่าที่เราจับต้องได้หรือมองเห็นได้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ปัจจุบัน ครอบคลุมได้ไกลที่สุดได้แค่ร่างกายเท่านั้น…

ศาสตร์แห่งพลังจิต พิชิตป่วยด้วยหัวใจ เมื่อความเจ็บปวดทรมานทางภายนอกถูกบำบัดไปได้ อาการของโรคก็บำบัดได้ แต่จริงๆแล้วสาเหตุของโรคยังคงอยู่ และกลับมาเป็นอีกเรื่อยๆ ยารักษาโรคได้โดยตรง จิตจะรักษาได้โดยอ้อม เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาเถียงกันว่าโรคทางจิตสามารถเกิดขึ้นได้และรักษาให้หายได้ เพราะจิตสามารถสร้างองค์ประกอบทางเคมีที่บำบัดโรคได้

ยามีผลขั้นแรกกับร่างกาย แล้วขั้นที่สองกับจิตวิญญาณ ขณะที่การแผ่พลังศักดิ์สิทธิ์มีผลกับจิตวิญญาณก่อน แล้วจึงผ่านมาที่ร่างกาย เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุขภาพจะถูกเรียกว่า สิ่งที่ดีที่สุด

อเล็กซานเดอร์มีจุดเน้นไปที่แกนหลักของร่างกาย ซึ่งหมายถึง...กระดูกสันหลัง ตั้งแต่คอ ต้นไหล่ ไล่ลงมาถึงสะบักเอว ถ้าแกนลำตัวไม่คด โก่ง งอ ก็จะทำให้ส่วนอื่นๆของร่างกายดี เลือดลมไหลเวียนดี ความไม่เท่ากันของความยาวขา เป็นอีกส่วนที่สำคัญ ถ้าแกนหลังตรงแล้ว ก็จะทำให้ขาเท่ากัน ไม่คด…ไม่โก่ง

บางคนขาไม่เท่ากัน สะโพกเอียง เดินโยกไปเยกมาไม่สมดุล มีผลจากแกนกลางของร่างกายมีปัญหา …การนั่งสมาธิ การคิดดี ทำดี การมีเมตตา มีความรักให้กับผู้อื่น เราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในร่างกาย สิ่งดีๆที่ว่านี้จะเป็นพลังในตัวเอง ใช้รักษาตัวเองได้ การที่เรามีใจดี ก็จะทำให้สิ่งรอบๆตัวเราดีไปด้วย

หลักของพลังจิตรักษาโรค อยู่ที่ตัวเรา สามารถทำให้เราแข็งแรงได้ แต่ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเพราะเราไม่รู้วิธีการกระตุ้น โดยอเล็กซานเดอร์ จะเป็นคนที่มากระตุ้นพลังนี้

แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์

กิจกรรมการกุศล “พลังจิตรักษาโรค” ครั้งแรกในภูเก็ต

ด้วยความร่วมมือระหว่าง Phuketindex.com, สุโข สปา และมูลนิธิ Spiritual Health Foundation ได้จัดกิจกรรมการกุศล บำบัดโรคด้วยการใช้พลังจิตให้กับประชาชน โดยคุณแคโรลิน และเอล็กซานเดอร์ ทอสการ์ ณ สุโข สปา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือเวิร์คชอปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ศาสตร์พลังจิตในการรักษาโรค และการเข้าคลาสรับพลังจิตรักษาอาการเจ็บป่วย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้…

บนหลักความเชื่อที่ว่ากระดูกสันหลังเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งในร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์ และจิตใจ จึงเป็นที่มาของการใช้  “พลังจิต” ศาสตร์ที่มีอายุนับพันปีแห่งการบำบัดผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากความทุกข์ทรมานที่ได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์ โดยวิธีการเชื่อมโยงพลังจิตของตัวเองสู่ผู้เข้ารับการรักษา ปรับความสมดุลร่างกายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ และสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายและจิตใจผู้ป่วยสัมผัสได้ทันที

แคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ ด้วยเคล็ดลับของการค้นหาพลังจิตที่มีอยู่ในตัวเอง โดยใช้ ‘ใจ’ เป็นศูนย์กลางในการส่งผ่านพลังจิตไปในส่วนที่ร่างกายบกพร่อง ประสานทุกส่วนของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ ทำให้จิตและความคิด สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสมดุล ซึ่งนำมาสู่การมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก พร้อมเปิดเผยวิธีและแบบฝึกหัดสำหรับการดูแลสุขภาพให้ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอ ทั้งการควบคุมระบบหายใจของตนเอง ดวงตา กระดูกสันหลัง ระบบอวัยวะภายในลึกลงถึงชั้นเซลล์ ไปจนถึงการเจริญสติซึ่งเป็นบ่อเกิดของการสร้างสมดุลให้กับร่างกายอย่างแท้จริง เพราะ ‘ใจ’ เราเท่านั้น ที่จะหยุดโรคร้ายทั้งมวลได้

สุขภาพถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตที่สร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจของมนุษย์ เราควรสังเกตและรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เพื่อดำรงสภาวะที่สมดุลของร่างกายนี้ไว้ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า สุขภาพ นั่นเอง ยิ่งในมุมมองทางด้านจิตใจแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องให้ความสำคัญกับ จิต ที่คิดถึงแต่การ มีสุขภาพดี แทนที่จะพะวงกับอาการเจ็บป่วยทั้งหลาย เพราะเมื่อจิตที่ไม่สงบสามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายได้ฉันใด จิตที่เข้มแข็งก็สามารถก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นได้ฉันนั้น เรื่องของ จิตวิญญาณ เหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก

อเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ กล่าวกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “การมีสุขภาพดีอย่างแท้จริงต้องเกิดจากความสงบสุขของแก่นแท้ภายในตัวเรา ที่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งการบำบัดรักษา พลังที่เป็นไปตามกฎแห่งจิตวิญญาณ เรื่องราวที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้เป็นการกระตุ้นพลังงานแห่งการบำบัดรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง หลักการและแบบฝึกต่างๆ จะช่วยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ค้นพบความหมายที่แท้จริงแห่งจิตวิญญาณและการมีสุขภาพดี ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อีกด้วย”

www.spiritual-health-foundation.orgแคโรลิน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ เดินทางไปทุกทวีปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือและบำบัดอาการเจ็บป่วยให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สำหรับกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต เงินบริจาคทั้งหมดจากผู้ที่เข้าร่วม ได้นำไปบริจาคแก่บ้านลุงพิทักษ์เด็กภูเก็ต 

www.spiritual-health-foundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.