บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)
Featured Lifestyle

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)

นักธุรกิจไทยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ซึ่งเป็นโครงการในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC)ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค บัตร ABTCเป็นเสมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจอื่นที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้ (แทน business visa)

ปัจจุบันสมาชิกเอเปคที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ (จากจำนวนทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี รัสเซียสิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม โดยสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกชั่วคราว ซึ่งในชั้นนี้ผู้ถือบัตร ABTC ยังต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ และแคนนาดาตามปกติ

นักธุรกิจไทยผู้ถือบัตร ABTC ที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้นสามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนด้านหลังของบัตร ABTC โดยไม่ต้องขอวีซ่า และผู้ถือบัตรABTC ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค

ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงขอเรียนให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป สมาชิกผู้สนใจสมัครบัตร ABTC สามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://www.abtc-jsccib.org โดย กกร.จะทำการยกเลิกการรับสมัครแบบเดิม (แบบยื่นเอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและการใช้บัตร ABTC รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิก “คู่มือการใช้บัตร” นี้

CALL CENTER : 06 3358 7599 , 09 5124 6345

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.