Pierre-André เติบโตมาในครอบครัวนักประกอบการด้านโรงแรมและร้านอาหารในสวิตเซอร์แลนด์

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลาง