“บ้านลุงพิทักษ์เด็กภูเก็ต” เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสที่มีสภาวะยากลำบากทุกกรณี กำพร้าและเร่ร่อนตลอดจนเด็กที่

ทุกวันนี้เราเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่นิยมหันมาเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาในร่มซึ่งได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เช่น ฟิตเนต บาสเกตบอล วอลเล่ห์บอล แบตมินตัน ฯลฯ เนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องกังวลต่อสภาพอากาศ จึงทำให้ปัจจุบันมีกีฬาบางชนิ

“งานผ้อต่อ”เป็นงานบุญซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวภูเก็ต จัดขึ้นทุกปีบริเวณศาลเจ้าผ้อต่อก๊งบ้านบางเหนียว ภายในงานมีการขายสินค้าและอาหารมากมาย ตลอดถึงการแสดงบนเวที วงดนตรีจากคณะต่างๆ รวมถึงมหรสพ

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นทุกคนที่เดินทางไปจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเพื่อไว้ใช้ในการแสดงตน แม้กระทั่งวัยเยาว์ก็ต้องมีหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับวัยเยาว์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นเรามีมาฝากผู้อ่านกันค่ะ

“นิทานแผ่นดิน” (The Chronicle Of The Land) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา โดยให้ประชาชนถวายความจงรักภักดีผ่านศิลปะบนพื้นดิน(นิเวศน์ศิลป์)

โรค มือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความสนใจและติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ เพราะโรคนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเด็กเล็ก

โรค และการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา ทุกเพศและทุกวัย แต่เราสามารถควบคุมและป้องกันได้หากเรามีการดูแลและเอาใจใส่ต่อร่างกาย

ทุกวันนี้เรามักปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามความเคยชินจึงทำให้ใครหลายคนใช้ชีวิตแบบไม่เกิดประโยชน์ “วิปัสนากรรมฐาน“ หรือการ“ปฎิบัติธรรม” เป็นการทำสมาธิซึ่งมีอยู่ในตัวเราช่วยทำให้มีสติ การปฎิบัติธรรมจึงเป็น

ชิโนโปรตุกีส ตึกเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ผสมผสานเอาศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ทำให้

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภูเก็ตนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมอีกมากมายอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนั่นก็คือ ศาลเจ้า หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่า “อ๊าม” นั่นเอง