Student

“โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูตา” เตรียมพร้อมอนาคตสดใส เอาใจแม่ยุคใหม่ใส่ใจสมองลูก

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือไม่เพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต

อีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะย่างข้าสู่รั้วสถาบันการศึกษาของนักเรียนในระดับต่างๆ เป็นที่แน่นอนว่าที่นั่งในโรงเรียนยอดนิยมย่อมเป็นที่ต้องการ ดังนั้นในโรงเรียนชื่อดัง พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ คนย่อมต้องการให้ลูกของตนเองได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ ด้วยความมั่นใจในศักยภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ

ไม่เพียงแต่ระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นที่เด็กต้องเตรียมตัว แม้แต่เด็กเล็กที่มีอายุเพียง 4-5 ขวบ ก็ต้องเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการศึกษาเหล่านี้ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยการประเมินศักยภาพและความพร้อมมาวัดนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานไปติวกวดวิชากันตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือไม่ก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนก้าวแรกของเด็กๆ

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กเล็ก เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมเมือง ที่ทุกคนต้องแข่งขัน ซึ่งพ่อแม่ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เป็นที่มาของสถาบันพัฒนาเด็กเล็กที่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

“สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา” เป็นสถาบันกวดวิชาหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเริ่มเข้าเรียนก้าวแรกของเด็กชั้นอนุบาล ไปจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6

บ้านครูตา

บ้านครูตา

สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา …เป็นสถาบันสอนพิเศษสำหรับเด็กเล็ก ที่ดำเนินการสอนโดย “ครูตา” สุรดา ไตรพิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กเล็ก ซึ่งผ่านประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเป็นครูสอนนักเรียนตัวน้อยให้ มีความเฉลียวฉลาด ทั้งด้าน IQ และ EQ อย่างสมวัยมาจากกรุงเทพฯ และเมื่อ ”ครูตา” มาอยู่ภูเก็ตก็พบว่า มีเด็ก ในวัยนี้อยู่จำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะของตนได้ในระดับที่ควรจะเป็น

“ครูตา” เล่าว่า “ อย่าง กรณีเด็กบางคน อายุ 4 ขวบแล้ว แต่ยังอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ บางคนเขียนได้ก็อ่านไม่ออกและลายมือไม่สวย ซึ่งครู คิดว่าเด็กในวัยนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องได้รับการเอาใจใส่ ก็เลยเกิดไอเดียที่จะทำการเปิด สถาบันเด็กเล็กบ้าน ครูตา ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างรากฐานให้พวกเขาได้เป็นเด็กที่ฉลาดและ รักการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อๆ ไป”

บ้านครูตา

บ้านครูตา

สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา เปิดสอนพิเศษแก่เด็กเล็ก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้น ป.6 วิชาที่เปิดสอนได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ด้วยการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาในแต่ละวิชาให้ง่ายต่อการจดจำของเด็กๆ วิชาที่ครูตาให้ความสำคัญและ เน้นมากเป็นพิเศษ ก็คือ วิชาภาษาไทย เพราะ เป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆ หนูๆ ในวัยนี้จะต้องอ่านออก เขียนได้คล่อง และรู้จักคิดอย่างถูกวิธี  ที่สำคัญ “ครู ตา” ยังการันตีด้วยว่า “เด็กๆ ที่เรียนจากที่นี่ไปจะสามารถอ่านได้ถูกต้อง ออกเสียงได้ชัดเจน และลายมือสวยทุกคน !!”

นอกเหนือจากที่สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา จะเปิดสอนพิเศษสำหรับเด็กเล็กแล้ว ที่นี่ยัง เปิดรับดูแลเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไปอีกด้วย ซึ่งที่นี่จะคอยดูแลเด็กๆ ในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนวัยเรียน ฝึกทักษะการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สมาธิ ความจำ การ พูด คิด อ่าน เขียน เบื้องต้น รวมถึงฝึกความกล้าแสดงออก และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ ต่างๆ ที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กสำหรับการเรียนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นป.1 ด้วย

บ้านครูตา

บ้านครูตา

อย่างไรก็ดี ก่อนเลือกโรงเรียนให้ลูกสักแห่ง เชื่อแน่ว่าพ่อแม่ชาวไทยหลายคนต้องย้อนนึกถึงสมัยที่ตนเองเด็ก ๆ ต้องเรียนในโรงเรียนภายใต้บรรยากาศที่เข้มงวด เมื่อมีลูก จึงไม่อยากให้ลูกต้องเผชิญหน้ากับบรรยากาศดังกล่าวอีก การมองหาห้องเรียนที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก ๆ แต่ละคนได้ เช่น บางคนเรียนรู้ผ่านการฟัง บางคนต้องเห็นภาพ บางคนต้องลงมือทำ จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้พร้อมจะค้นหาให้ลูก เพื่อเป้าหมายสุดท้ายที่แอบซ่อนไว้ นั่นก็คือ การได้เห็นความสุขจากลูก ๆ ยามกลับจากสถานที่ที่เรียกว่า “โรงเรียน” นั่นเอง

หากบุตรหลานตัวน้อยของคุณมีพัฒนาการการเรียนรู้ไม่สมวัยอย่างที่ควรจะเป็น หรือ ยังต้องการได้รับการเอาใจใส่ด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลบุตรหลานของท่านค่ะ

สถาบันเด็กเล็กบ้านครูตา
218/1 ถ.ภูเก็ต (ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร. (076) 211013 , 087-9850457 , 084-3365147

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

บ้านครูตา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.