Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียวเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวภูเก็ต มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาลเจ้าต่าวโบ้เก็ง หรือฉ่ายตึ๋ง ซึ่งอยู่คู่เมืองภูเก็ตมามากกว่า 100 ปี แล้ว มีผู้นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก มีผู้ที่มาร่วมงานศาลเจ้าแห่งนี้มากมายทุกปี
ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าบางเหนียวตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 เล่ากันสืบมาว่าคณะงิ้วกังฉ๊ายฮี่ จากเมืองจีน ได้เดินทางมาทำการแสดงที่ตรอกเม่าเหรือซอยรมณีย์ในปัจจุบัน โดยในครั้งนั้นมีศาลเจ้าอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งได้มีการนำพระเตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ย (เหล่าเอี๋ย) มาบำเพ็ญกุศลและเริ่มประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำ จนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายหลังได้เกิดเพลิงไหม้ที่ศาลเจ้าแห่งนั้น ชาวบ้านจึงช่วยกันนำพระเตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ยมาประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าบางเหนียว และสร้างศาลเจ้าไม้มุงหลังคาจากขึ้น หลายปีถัดมาได้เกิดเพลิงไม้ศาลเจ้าอีกครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้นำพระเตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ยมาประดิษฐานไว้ที่ฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งชาวบ้านบางเหนียวกยังคงความเลื่อมใสศรัทธา ร่วมบำเพ็ญกุศล และถือศีลกินผักสืบมาทุกปี และมีจำนวนผู้คนร่วมงานเพิ่มมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงไป

ศาลเจ้าบางเหนียว ต่อมาขุนเลิศภาคารักษ์และคณะได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านบางเหนียว ปรับปรุงศาลเจ้าขึ้นใหม่ เป็นหลังคามุงสังกะสีและเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านซื้อที่ดิน 6 แปลง ในปี พ.ศ.2500 และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าจำนวน 5 คน ได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิเทพราศี ในปี พงศ. 2501 จากนั้นได้มีการปรับปรุงจากหลังคาสังกะสีมาเป็นอาคารคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้คนที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลด้วย ศาลเจ้าบางเหนียวได้รับการสร้างขึ้นอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ประดับลายมังกรปูนปั้น และมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องวรรณกรรมและสัตว์นำโชคของจีน ซึ่งมีสีสันงดงาม ภายในศาลเจ้าบางเหนียวยังเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์คือ องค์พระเตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ย และ องค์พระไต่ซ่องส่ามต่องอ๋อง

ที่ตั้ง : ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว

ชมอัลบั้มเต็มได้ที่ Facebook.com/phuketindex

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.