Beauty & Wellness Featured Gladness & Joy

บริจาคเลือดสุนัขและแมว

“สุนัขและแมว” มีให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากในบ้านเรา จึงเห็นได้ว่าสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ได้รับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดการบริจาคเลือดสำหรับสุนัขและแมวจึงมีความจำเป็นและสำคัญ ทุกวันนี้จึงมีผู้เลี้ยงจำนวนมากนำน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงอยู่มาบริจาคเลือดเพื่อให้น้องหมาน้องแมวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนสี่ขาด้วยกัน ซึ่งผู้เลี้ยงที่สนใจบริจาคควรเตรียมตัวให้น้องหมาน้องแมวดังนี้

บริจาคเลือดสุนัขและแมว

สำหรับน้องหมาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอายุระหว่าง 1-8 ปี ไม่จำกัดเพศ พันธุ์ แต่หากเป็นเพศเมียต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อน
 • น้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม
 • มีประวัติการฉีดวัคซีนรวม วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและโรคพยาธิหัวใจ
 • ก่อนจะมาบริจาคเลือด 1-2 เดือนก่อนหน้าไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่
 • น้องหมามีสุขภาพแข็งแรง

 

บริจาคเลือดสุนัขและแมว

สำหรับน้องแมวต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จะต้องมีสุขภาพดี และอายุตั้งแต่ 1-8 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและพันธุ์
 • มีน้ำหนักมากกว่า4 กิโลกรัม
 • มีประวัติการทำวัคซีนครบ
 • ปราศจากโรคติดต่อทางเลือด
 • ก่อนจะมาบริจาคเลือด 1-2 เดือนก่อนหน้าไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่
 • ในกรณีทำวัคซีนประจำปี ควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ 3 สัปดาห์

สำหรับจังหวัดภูเก็ตสามารถนำน้องหมาน้องแมวมาบริจาคได้ที โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง)

สอบถามข้อมูล 076-213464-5 และ 082-790-0309

เว็ปไซต์ : http://www.rtbcenter.com

 

ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.