เรื่อง: วรรณฤดี ดวงเกิด  นกปรอดหัวโขนหรือที่คนใต้เรียกกันว่า “นกกรงหัวจุก” เป็นนกขนาดเล็ก คล่องแคล่ว ลำตัวยาวประมาณ 20 ซ.ม. ลักษณะปราดเปรียว มีปากเรียวแหลมและปลายปากโค้งเล็กน้อย ขนสีดำอมน้ำตาลสวยงาม มีจุดเด่น คือ ขนจุกสีดำตั้งตรงอยู่บนหัว ที่แก้มมีขนสีขาว

***หมายเหตุ*** ข้อมูลประกอบบทความนี้ ได้มาจากการรวบรวมทางเอกสาร, คำบอกเล่า, และข่าวสาร เราไม่ได้มีเจตนาในการบิดเบือนหรือลบหลู่หลักคำสอนทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา เกาะสิเหร่ เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นเนื้อที่เดียวกันแต่มีคลองท่าจีนกั้นระหว่างกลาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลรัษฎา

ศาลเจ้าบางเหนียวเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวภูเก็ต มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาลเจ้าต่าวโบ้เก็ง หรือฉ่ายตึ๋ง ซึ่งอยู่คู่เมืองภูเก็ตมามากกว่า 100 ปี แล้ว มีผู้นิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก มีผู้ที่มาร่วมงานศาลเจ้าแห่งนี้มากมายทุกปี

หาดกะรน เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในเกาะภูเก็ต อยู่ถัดจากหาดกะตะไปทางเหนือ มีเพียงเนินเขาเตี้ย ๆ คั่นอยู่เท่านั้น เหนือชายหาด มีสนทะเล และต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่โดยทั่วไป บริเวณหาดมีเม็ดทรายที่ขาวและละเอียดมาก

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด  ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา ภูเก็ตนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งธรรมะที่สวยงามไม่แพ้ไปกว่าที่อื่นนั่นก็คือวัดค่ะ วัดเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ แน่นอนชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนย่อมหนีไม่พ้นวัด ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่างๆ และที่สุดท้ายของชาวพุทธก็ต้องจบที่วัดนั่นเอง

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภูเก็ตนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมอีกมากมายอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนั่นก็คือ ศาลเจ้า หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่า “อ๊าม” นั่นเอง

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด  ภูเก็ตนอกจากมีธุรกิจด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้ว โดยทั่วไปคนที่นี่ยังมีอาชีพทำการเกษตร คือ อาชีพทำสวนยางพาราและรองลงมาคือปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆ เลย

สะพานหินสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของ ‘วงเวียนหอย’ ชื่อที่เรียกกันจนคุ้นปากของคนท้องถิ่นภูเก็ต พร้อมวลีเด็ดที่ติดปากที่ว่า ‘ไปเหวนหอย’ (เหวน หมายถึง แวะเวียน) เนื่องจากอนุสาวรีย์เรือขุดแร่จำลองมีลักษณะคล้ายเปลือกหอย

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภูเก็ตสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทย ส่งผลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ในยุคที่ตึกรามบ้านช่องผุดเหมือนดอกเห็ด พื้นที่สีเขียวค่อยๆ ล้มหายตายจากกันไป ยิ่งภูเก็ตนับวันจะเป็นเกาะคอนกรีตเสริมเหล็ก มากกว่าเกาะสวรรค์ที่ธรรมชาติสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาอาณาเขตสำหรับสูดออกซิเจนได้แบบเต็มปอด

ที่ถนนดีบุก คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตึกเก่าและแวะลิ้มรสอาหารพื้นเมือง และขนมสุดอร่อยในแบบฉบับภูเก็ตแท้ๆ การเดินชมเมืองในช่วงนี้จะได้สัมผัสกับความหลากหลายของตึกชิโนโปรตุกีส ที่มีการบูรณะจนสภาพสมบูรณ์สวยงามหาดูได้ยากในปัจจุบัน

น้ำตกบางแป เป็นน้ำตกขนาดเล็ก บริเวณตัวน้ำตกจะมีโขดหินค่อนข้างมาก โดยเฉพาะธารน้ำ มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นได้ และน้ำไหลแรงตลอดปี มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นานาพันธุ์ และมีร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มเปิดบริการตลอดวัน

เดิมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยตั้งอยู่ที่ซอยอ่างอ่าหล่าย ต่อมา เกิดไฟไหม้ ชาวบ้าน จึงอัญเชิญเฮี้ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์) มาฝากไว้ที่ศาลปุดจ้อ และเมื่อถึงเวลากินผัก ก็จะอัญเชิญกลับมายังศาลเจ้าชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น ณ สวนพลู

วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477

โรงแรมออนออน ตั้งอยู่ที่ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยเป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต และได้ทำการจ้างช่าง จากเมืองปีนัง มาออกแบบก่อสร้าง โดยเป็นตึกใหญ่ 2 ชั้น ก่อด้วย อิฐถือปูน

บริเวณจุดชมภูมิทัศน์คลองมุดง มีความหลากหลายทางชีวภาพที่คงคู่ความอุดม สมบูรณ์ของสภาพป่าชายเลนที่สำคัญ ผสานกับวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมง พื้นบ้านในบริเวณนี้

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต จะพบประติมากรรมมังกรสีทองขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า สะดุดตาผู้ผ่านไปมา คนที่ภูเก็ตมักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ลานมังกรทอง

สวนหลวง ร.9 มีขนาดพื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสวนสาธารณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน ต่อมาได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ในปี พ.ศ. 2530

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง หรือ อ๊ามสะพานหิน (คำว่า อ๊าม ภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึง ศาลเจ้า) ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 ตามพระประสงค์ของ พระแม่กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยพระจักรพรรดิเหลือง