“นิทานแผ่นดิน” (The Chronicle Of The Land) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา โดยให้ประชาชนถวายความจงรักภักดีผ่านศิลปะบนพื้นดิน(นิเวศน์ศิลป์)

เรื่องและภาพ: สิริพงษ์ มุกดา บางคนเดินทางตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่สามารถหาตัวเองได้พบ ในขณะที่บางคนเกิดมาก็รู้ทันทีว่าตัวเองชอบทำอะไร ศิลปินคนหนึ่ง โชคดีที่สุดที่ได้พบกับอาชีพที่เขารัก ชายผู้นี้คือตัวแทนของการนำความรักและความสามารถมาหลอมรวมเป็นหนึ่ง

ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเรื่อง “การศึกษาต่อต่างประเทศ” ก็คงมองที่ความโก้หรู ซึ่งเกิดจากคนรวยมีเงินล้นเหลือจนสามารถจ่ายเงินมากเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อให้ลูกหลานมีดีกรี “นักเรียนนอก” แต่แท้จริงแล้วนั่นอาจจะเป็นลักษณะจำเพาะของคนเพียงบางกลุ่ม