Featured Leisure Play & Show

การออกกำลังกายสำหรับ “เด็กเล็ก”

เด็กเล็ก

กล่าวโดยทั่วไป คนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายไม่เพียงพอย่อมมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ไม่สมบูรณ์ ถ้าได้ออกกำลังกายเสียบ้างก็อาจจะแก้ไขภาวะที่ผิดปกติเพื่อความสมบูรณ์ ของร่างกาย และช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นได้ การออกกำลังกายนี้ต้องจัดให้เหมาะกับภาวะของร่างกาย

ในระดับอายุที่แตกต่างกัน ความต้องการในการเล่นกีฬา และออกกำลังกายจะแตกต่างกันออกไป เช่น อายุ 1-4 ปี ต้องการการเล่นอย่างอิสระตลอดเวลา อายุ 5-8 ปี ต้องการการเล่นแบบอิสระอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง ถ้าน้อยกว่านี้ความเจริญเติบโตจะผิดปกติไปกว่าที่ควรจะเป็นไปตามวัย

ในช่วง3 อายุแรก พบว่าเป็นช่วงของวัยเด็ก เด็กต้องการการเรียนรู้ทางด้านทรงตัว ท่าทางการนั่ง การยืน เคลื่อนไหวที่ถูกต้อง การประสานงานระหว่างมือ ตา เท้า การเคลื่อนไหวในเนื้อที่ต่างๆ เช่นที่แคบที่กว้าง การทำงานเป็นกลุ่มในหมู่เพื่อน ฉะนั้นลักษณะกิจกรรมการออกกำลังกายควรเป็นกิจกรรมฝึกใช้ความสัมพันธ์ของมือ สายตา เท้า กิจกรรมที่เล่นเป็นหมู่ และกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น วิ่งไล่จับ กายบริหาร เกมส์เบ็ดเตล็ด ว่ายน้ำ การกลิ้งบนพื้นยิมนาสติก เป็นต้น ทั้งนี้มีข้อควรระวัง คือ อันตรายที่อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กที่ขาดประสบการณ์ เด็กวัยนี้กระดูกยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ควรฝึกกิจกรรมที่แสดงถึงความอ่อนตัว คล่องตัว ไม่ใช้พลังหรือความแข็งแรงมากเกินไป และต้องระวังการออกกำลังกายมากเกินไป การใช้พลังงานมากเกินไปจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

เด็กเล็ก

การออกกำลังกายจะทำให้การพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์รวมทั้งความฉลาดดำเนินไปด้วยดี การที่จะให้เด็กออกกำลังกายพ่อแม่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบัติ โดยไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่แต่ในบ้านมากกินไป ควรพาลูกไปออกกำลังกายกลางแจ้งบ้าง เพราะจะมีประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายและจิตใจ การทำให้เด็กรักการออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะเป็นสมบัติติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต ประโยชน์มากมายที่ลูกเราจะได้รับจากการออกกำลังกาย

  • ร่างกายได้ใช้พลังงานที่ต้องใช่ออกซิเจน ทำให้หัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี
  • ได้สูดอากาศบริสุทธ์ซึ่งดีต่อระบบหายใจ
  • ช่วยให้เด็กงดรายการ TV ซึ่งมีผลต่อสายตาและความเฉื่อยชา
  • สร้างความมั่นใจให้ลูก เนื่องจากได้ฝึกทักษะ หรือเพิ่มพูลทักษะ จากการเดิน การวิ่ง รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • ได้รับความสุข ความผูกพันในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  • ทำให้เด็กอารมณ์ดี จากความสนุกสนานในการเล่น
  • ทานอาหารได้ดี้น เนื่องจากเหนื่อยและต้องการพลังงานมากขึ้นจากการเล่น
  • เจ้าตัวเล็กจะหลับสบายหลังการออกกำลังกาย
  • เปิดโอกาสได้เรียนรู้โลกใหม่ เช่นอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่นำมาออกกำลังกาย รวมทั้งสถานที่หรือสนามกีฬา

รู้อย่างนี้อย่าลืมพาเจ้าตัวเล็กไปออกกำลังกายนะคะ และที่สำคัญควรเล่นกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกด้วยค่ะ

เรื่อง : จันทกานต์ มลิวรรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.