Living Property & Home Decor

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางอภินิหารพันมือ

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

ประวัติ พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ทรงเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตกาลหลายแสนอสงไขยมาแล้ว พระองค์ท่านนิรมาณกาย หวนกลับมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกครั้งด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาจิตเป็นอย่างยิ่ง ท่านทรงแบ่งภาคออกมา 32 ภาคเป็นปางต่างๆ เพื่อฉุดช่วยและชี้แนะสรรพสัตว์ทั้งหลาย

จึงเป็นที่มาของ พระโพธิสัตว์และพระมหาโพธิสัตว์ ในรูปลักษณะต่างๆ เพื่อเข้าฉุดช่วยชี้แนะให้ได้ทั้ง 6 ภูมิ พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือผู้อุบัติเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีและเรียนรู้ในภูมินั้นๆ ของแต่ละภูมิ เพื่อการรื้อขนของสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทะเลทุกข์เสียก่อนจนตัวเองเป็นคนสุดท้ายแล้วจึงจะขอบรรลุพระโพธิญาณในภายหลัง ดั่งเช่นพระมหาปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ที่กล่าวพระสัจจะวาจาในจิตใจว่า หากในนิรยภูมิ (นรกภูมิ) จะสัตว์เหลืออยู่เพียงหนึ่งพระองค์จะไม่ขอสำเร็จ พระพุทธญาณ (ปัญญาหยั่งรู้พิเศษ) เรียกได้ว่า พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเป็น พระมหาฤทัยโพธิจิต คือ โพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นพระมหาฤทัยโพธิจิต คือ โพธิสัตว์ที่มีพระทัยกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไม่มีขอบเขตประมาณ

อวโลกิเตศวร แห่งพระนาม “พระแม่กวนอิม” มีหลายปางยังมีรูปกายต่างๆ ท่านทรงฉุดช่วยสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในทะเลทุกข์ (กองทุกข์) พระองค์ท่านยังปรากฏเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจำนวน 70 ล้าน พระองค์ และมีมากกว่านั้น พระนานของท่านมีมากมายเพราะสำเร็จเป็นพระพุทธองค์ในหลายแสนอสงไขยประมาณมิได้ แต่ท่านไม่ยอม (นิพพาน) เพื่อฉุดช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สำเร็จและสำเร็จอีกด้วยพระบารมีของพระองค์ ด้วยความรักความเมตตาของคำว่า “แม่” คำนี้ซึ่งยิ่งใหญ่ในทุก ๆ ชั้นและทุก ๆ ภูมิความเป็นแม่ในทุกๆ สิ่งๆ ทุกๆ อย่าง ย่อมบังเกิดผลแห่งความสำเร็จ ซึ่งแสดงออกได้เด่นชัดกว่าคำว่า พ่อ ด้วยคุณสมบัติข้อนี้แหละพระองค์ทรงยิ่งด้วย ความเมตตาทาน อภัยทาน ธรรมทาน และฉุดช่วยเหล่าสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภูมิ ให้พันจากทะเลทุกข์ (กองทุกข์) และช่วยถึงฝั่ง นี่คือความปรารถนาของท่าน คือ พระอวโลกิเตศวรมหาโพฺธิสัตว์ (พระแห่งความเมตตา)

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์

รายละเอียดของชิ้นงาน

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางอภินิหารพันมือ องค์นี้เป็นทองเหลืองหล่อ มีน้ำหนักมากและรายละเอียดงานดีมาก อาจพูดได้ว่า ในแทบทุกสัดส่วน มีความชัดคม ไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือที่มีมากมาย ก็แยกแยะรายละเอียดได้ดี นิ้วไม่ติดกันเป็นพรืด ยิ่งพระพักตร์ด้วยแล้ว มีความเอิบอิ่มทรงเมตตาอย่างยิ่ง สัดส่วนความสูงถ้าวัดกันเป็นนิ้ว ก็ประมาณ 25 นิ้ว เฉพาะองค์นี้เป็นงานรมดำปัดเงาบางส่วน

สนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่ : คุณธนกฤต เทวราชา โทร. 086 564 8201 
อีเมล์ tewaracha@hotmail.com www.facebook.com/samnagtewaracha

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางอภินิหารพันมือ งานทองเหลือง

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางอภินิหารพันมือ งานทองเหลือง

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางอภินิหารพันมือ งานทองเหลือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.