พระอรหันต์จี้กง (งานเซรามิก)
Living Property & Home Decor

พระอรหันต์จี้กง (งานเซรามิก)

พระอรหันต์จี้กง

ประวัติ พระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง นามเดิมของท่านคือ ลี้ซิวอ้วง เป็นชาวเมืองเทียนไถ เกิดในสมัยราชวงศ์ซ้อง ท่านได้บวชอยู่ที่วัดเล่งอุ้ง ตำบลไซโอ้ว เมืองหางโจว ประเทศจีน และได้ฉายานามว่า “เต้าจี้” ชาวบ้านมักเรียกขานท่านว่า “พระสติเฟื่อง” (จี้เตียง) ด้วยการเผยแผ่คติธรรมอันล้ำลึกและจริยวัตรอันเป็นพิศดาร ยากจะหาพระภิกษุใดเสมอเหมือน และนับเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอิทธิฤทธิ์บุญบารมีอันสูงส่ง และหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิง ดำรงไว้แต่ความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์และสาธุชนทั่วไป

พระอรหันต์จี้กง

รายละเอียดของชิ้นงาน

งานเซรามิกฮกเกี้ยน เกรดเอ. งดงามในแง่พุทธศิลป์และเทวศิลป์ สอดแทรกรายละเอียดขององค์ท่านได้อย่างประณีต ด้วยอริยาบถผ่อนคลายตามอัตลักษณ์ของท่าน สูง 9 นิ้ว บูชาองค์ละ 2,400 บาท

สนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่ : คุณธนกฤต เทวราชา โทร. 086 564 8201
อีเมล์ tewaracha@hotmail.com www.facebook.com/samnagtewaracha

One Comment

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.