Living Property & Home Decor

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย งานทองเหลืองปิดทองคำเปลว

ประวัติ “เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย”

ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และร่ำรวย ปางมหาเศรษฐีซัมภล เทพเจ้าที่คนจีนไหว้กันทั่วโลกเพื่อให้ “เฮง” บูชาเพื่อขอโชคลาภ ความมีโชคดี ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มี โชคดีตลอดปี ค้าขายดีตลอดไป

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ มีความเก่าแก่ยาวนานและมีประวัติความเป็นมาที่สากล ปรากฏในหลายประเทศแถบทวีปเอเชีย แต่ของลัทธิเต๋านั้นมากำเนิดขึ้นภายหลังในประเทศจีน ซึ่ง จะมีกึ่งตำนานกึ่งนิทานตามตำนานมหาเทพของจีน (ฮงสินปั้ง) ที่เป็นบุคคลธรรมดาต่อมาภายหลัง เมื่อเสียชึวิตจึงได้รับการยกเป็นเทพตัวอย่างเช่น เทพเจ้ากวนอู

ไฉ่ซิงเอี๊ย (Tsai Shen Yeh) คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภของชาวจีน, ชัมภาลา (Jambhala) ของชาวธิเบต, คูเบร่า (Kubera) ของชาวฮินดู หรือ ท้าวเวสสุวรรณ (Vaisravana) ของฝ่ายหินยาน

กล่าวว่า เทพไฉ่ซิงเอี๊ย เป็นเทพผู้คุ้มครองทิศเหนือแห่งจตุโลกบาล ผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งมวล เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทศกันฑ์ ชื่อ คูเบร่า (Kubera) หรือ คูเวร่า (Kuvera) เป็นชื่อใน ชาติก่อนซึ่งเกิดในวรรณะพราห์ม มีที่ดินมากมาย และได้บริจาคที่ดินทั้งหมดให้เป็นทาน ทำให้ตายแล้วไปเกิดใหม่บนสวรรค์ด้วยความดีนี้เอง

รายละเอียดของชิ้นงาน

รูปเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยะปางบุ๋น องค์นี้เป็นงานทองเหลือง ลงรักปิดทองคำเปลวเนื้อดี คงทนยาวนานับสิบปี ทรงคุณค่าคู่ควรแก่การบูชา มีความสูงประมาณ 15 นิ้ว ฐานขนาด 8.5 x 7.2 นิ้ว

สนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่ : คุณธนกฤต เทวราชา โทร. 086 564 8201
อีเมล์ tewaracha@hotmail.com www.facebook.com/samnagtewaracha

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.