พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์
Living Property & Home Decor

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์

งานไม้มงคลแกะทั้งชิ้น “พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์”

ประวัติ “พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์”

เมื่อพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ ได้รับธารณีบทหนึง(มหาการุณาธารณีสุตร) จากอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ได้สำเร็จฌานพระโพธิสัตว์ขั้น 8 ในทันที และพระพุทธองค์ได้รับสั่ง ให้พระกวนอิม นำบทธารณีนี้ เผยแพร่แก่สาธุชนให้กว้างขวางออกไป

หลังสำเร็จธรรมขั้นสูงแล้ว พระกวนอิมก็ได้ทรงทบทวนพระธารณีสุตรอย่างจริงจัง จนแจ่มแจ้งถึงโพธิจิตแล้ว ก็ทรงผ่อนคลายตนเอง ลักษณาการที่ว่านี้คือปางนี้ นั่นคือทรงผ่อนคลายอริยาบถ(เป็นกันเอง) หลังจากที่มั่นคงแน่วแน่ในพระธารณีที่ได้รับมา ทำให้ทรงกฤษดาภินิหารและพลังอำนาจแห่งฌานิโพธิสัตว์สูงสุด

รายละเอียดของชิ้นงาน

พระกวนอิมฯองค์นี้ เป็นงานไม้มงคลของจีน แกะสลักจากเนื้อไม้ทั้งหมด(ไม่มีการแต่งเติมหรือเสริมต่อ) และเนื้อไม้ก็เป็นไม้แก่น ฝีมือการแกะสลักงดงามสมส่วน และดูสมบูรณ์ในทุกมุมมอง ได้เทวลักษณ์มงคลอย่างยิ่ง มีความสูงประมาณ 19 นิ้ว ฐานขนาด 8 x 9 นิ้ว

หากสนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่ : คุณธนกฤต เทวราชา โทร. 086 564 8201
อีเมล์ tewaracha@hotmail.com www.facebook.com/samnagtewaracha

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวรกวนอิมมหาโพธิสัตว์

One Comment

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.