Lifestyle

“ลีลาศ” กีฬายาอายุวัฒนะผู้สูงอายุ

สิ่งหนึ่งที่มักมากับวัยที่สูงขึ้น คือ ปัญหาด้านสุขภาพ ความจริงแล้ว ผู้สูงอายุก็สามารถออกกำลังกายได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกายเท่านั้น…

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกมีมากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่มักจะตามมากับวัยที่สูงขึ้นก็คือ ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขข้อและกระดูกเสื่อมสภาพ โรคสมองเสื่อม รวมทั้งปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า วันนี้จึงขอเอาใจคนแก่ที่ใจยังวัยรุ่นด้วยการออกกำลังกายกันค่ะ

การออกกำลังกายที่ว่านั้น ก็คือ การเต้นลีลาศ  การเต้นลีลาศ ถือเป็นกีฬาและสันทนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้ว จังหวะการเคลื่อนไหวต่างๆ ก็จะช่วยในเรื่องของความจำ สมาธิ และ การทรงตัว และที่สำคัญที่สุดคือเพลงที่ใช้เต้นก็เป็นเหมือน ดนตรีบำบัด  ซึ่งเป็นการใช้เสียงดนตรีที่เป็นภาษาสากลมาช่วยบำบัดหรือฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่าง กายและจิตใจในเวลาเดียวกัน

ซึ่งบางคนอาจเรียกว่า “สังคีตบำบัด” ซึ่งเป็นการใช้เสียงดนตรีที่เป็นภาษาสากลมาช่วยบำบัดหรือฟื้นฟูสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจในเวลาเดียวกัน ช่วยให้ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ไร้ลูกหลานหรือคนสนใจ และการที่ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกันอีกด้วย

สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมโดยเปิดการเรียนการสอนลีลาศ สำหรับผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการปลูกฝังการรักการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างผู้นำการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น เพื่อชุมชนจะได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรงปราศจาก โรคภัยเบียดเบียน

แต่ถ้าญาติผู้ใหญ่คนไหนอาย ไม่กล้าออกสเตปล่ะก็ ลองหาเพลงที่ท่านชอบมาเปิดคลอตอนอยู่บ้าน ให้ท่านได้ฮัม-ร้องคลอ ก็เป็นดนตรีบำบัดง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านเช่นกันค่ะ

ลีลาศผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การจัดลีลาศเพื่อสังคมให้กับผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยให้มีอายุขัยที่สมบูรณ์พูนสุข และอายุยืนอย่างแข็งแรง และกล่าวบอกว่า “ได้พบว่าการลีลาศเพื่อสังคม ได้ช่วยเชื่อมชีวิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง และส่อให้เห็นถึงความแก่อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เต้นอายุยืน สร้างความพึงพอใจและเกิดความมุ่งมั่นที่จะยังชีวิตต่อไป ช่วยบรรเทาความคิดว่าถูกตัด ขาดจากสังคม และอาจกล่าวได้ว่า ยังช่วยขจัดความรู้สึกปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากสังขารให้ละลายไปได้อีกด้วย

สนใจเรียนลีลาศ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่…

สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.081-8933189

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.