Beauty & Wellness Featured Living People

“เต้าเต๋อซิ่นซี” เทคนิคค้นหาศักยภาพแฝงเร้นในร่างกาย

ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต

เรื่อง+ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา

เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาตะวันออกในคัมภีร์เต้าเต๋อจิง ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์ ให้เราค้นพบศักยภาพในตัวเราได้อย่างรวดเร็ว ให้กายและจิตเป็นหนึ่งเดียว มาพัฒนากาย พัฒนาจิต บุกเบิกศักยภาพที่แฝงเร้นในร่างกาย เปิดขุมทรัพย์ที่ใช้ไม่มีวันหมด ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน ให้เรามีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เคล็ดลับที่สำคัญเต้าเต๋อซิ่นซี ก็คือการใช้สื่อสารที่ดี มีคุณธรรมงดงามสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสื่อที่ไม่ดีในตัวเรา ให้เป็นสื่อที่ดี เปลี่ยนแปลงเซลล์ที่ผิดปกติ ให้เป็นเซลล์ที่ปกติ มีความแข็งแรง สมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีอุปสรรค ไม่ราบรื่น ให้เป็นชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จ ให้เราเป็นผู้กุมชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้เรามีชีวิตอยู่อย่างอิสระ หลุดพ้นอย่างสง่างาม

เต้าเต๋อซิ่นซี

เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี มีความเรียบง่าย สะดวก และใช้ได้ผลจริง ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ได้แก่

 1. มวยเต้าซิ่น : ขจัดโรค เสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับโลหิต 9 ระบบในร่างกายเรา
 2. กายบริหารเต้าซิ่น : พัฒนาสมองซีกขวา เป็นสมาธิเคลื่อนไหว เปิดปัญญาสู่ความสำเร็จ
 3. ดนตรี – เพลงเต้าซิ่น : พัฒนาโรงงานผลิตยา บำรุงสุขภาพ ยืดอายุให้ยืนยาว
 4. สมาธิเต้าซิ่น : ยกระดับพลังจิต พัฒนาพลังสติปัญญา สื่อเชื่อมรับพลังจักรวาล
 5. พัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกายคน : เปิดพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยน “ชะตาฟ้าลิขิต เป็นข้าลิขิต”
 6. นันทนาการเต้าซิ่น : เช่น เต้นรำเต้าซิ่น ขจัดพิษ เสริมสุขภาพ รูปร่างสวยงามสมส่วน
 7. ร่วมฝึกปฏิบัติในวันอาทิตย์ : ขจัดอุปสรรค สิ่งกีดขวางในร่างกายและชีวิต มุ่งสู่ความรุ่งโรจน์
 8. รับใช้สังคม : ยกระดับคุณค่าชีวิต ร่วมสร้างระบบงานให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิต
เต้าเต๋อซิ่นซี

เต้าเต๋อซิ่นซีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสนธิพลังคลื่น ภายในร่างกายกับพลังคลื่นภายนอกก่อเกิดเป็นพลังมหัศจรรย์เป็นพลังธรรมชาติที่หลายคนสัมผัสได้ นำมาซึ่งสุขภาพดีแข็งแรงจิตใจเบิกบานให้ผลลึกถึงระดับเซลล์แบบครบวงจร

ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต

โสภิณ โกยสมบูรณ์
โสภิณ โกยสมบูรณ์

ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2552 โดยได้มีการจัดกิจกรรมอบรม ด้วยความร่วมมือจาก อบจ.ภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีจำนวนมากขึ้น และได้ทำการเปิดจุดรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ขึ้นจำนวน 5 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต และเปิดที่ทำการชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ คุณโสภิณ โกยสมบูรณ์ รองประธานชมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต เล่าว่า “เจตนารมณ์ของชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ไม่เพียงจะเผยแผ่เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีให้คนภูเก็ตมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง แต่ยังมีความปรารถนาเผยแผ่เต้าเต๋อซิ่นซีให้ทั่วภาคใต้ เพราะเทคนิคนี้ไม่ใช่การฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกฝนจิตใจโดยนำหลักปรัชญาที่เข้าใจง่าย มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ทุกคนมีจิตรักเมตตา ไม่ถือโทษโกรธใคร ให้อภัย อ่อนน้อมถ่อมตน สำนึกบุญคุณ กตัญญูรู้คุณ สร้างบุญกุศล ทำเพื่อมวลมหาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ถ้าหากทุกคนมีจิตใจที่เป็นคุณธรรมเหล่านี้ ครอบครัว สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติและโลกก็จะสันติสุข”

“สิ่งนี้คือวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ ที่ปรับสมดุลของพลังธรรมชาติ และเค้นศักยภาพที่ถูกซ่อนเร้นในร่างกายออกมา เพราะขุมทรัพย์ของมนุษย์ทุกคนอยู่ภายในร่างกาย ขอเพียงมีการเปิดประสาทสัมผัสที่ถูกต้อง แล้วรู้ถึงวิธีการใช้และดูแลพลังเหล่านั้นให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ ปัญหาในชีวิต ล้วนถูกขจัดออกไปได้ เพราะเต้าเต๋อซิ่นซี สอนให้เราคือผู้กุมชะตาชีวิตของตัวเราเอง” คุณโสภิณ อธิบายเพิ่มเติม

 วีธนี กาญจน์ก่อกุล
วีธนี กาญจน์ก่อกุล

สำหรับผู้ที่ได้ฝึกฝนเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และต่อเนื่อง ก็จะได้รับผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต หลากหลายเรื่องราวแตกต่างกันออกไป เราลองมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเขาหลังจากที่ได้เป็นชาวเต้าซิ่น

ทันตแพทย์หญิง วีธนี กาญจน์ก่อกุล รองประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูิเก็ต บอกว่า “มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของระบบประสาท (โรค Multiple Sclerosis) อาการหลักๆ คือ นั่ง เดิน ยืน ขับถ่ายไม่ได้ทั้งหนักและเบา ตามัว เป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มียารักษา และไม่มียาป้องกัน ทำให้ต้องมีความทุกข์กับสภาวะโรคที่สามารถทำได้แค่ประคับประคอง นานถึง 6-7 ปี แต่พอมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกฝนเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ความเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆ เกิดขึ้นราวปาฎิหาริย์ รู้สึกว่าอาการป่วยค่อยๆ ทุเลาลง และมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น เมื่อร่างกายดีขึ้นก็ได้ฝึกฝนเต้าเต๋ออย่างจริงจัง จนในปัจจุบันอาการป่วยหายไปจนเป็นปกติแล้ว”

คุณวิจิตรา วิญญูประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ เผยว่า “รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านนิสัย อารมณ์ และสังคม โดยเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนนิสัยเยือกเย็น พูดคุยได้มากกว่าเดิม และขยันที่จะออกกำลังกายมากขึ้น จิตใจเบิกบาน สนุกสนาน ร่างกายแข็งแรง หน้าตาสดใส สุขภาพจิตดีขึ้น

อีกทั้งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับตัวเอง คือต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเส้นเลือดในสมองแตก แต่กลับแปลกใจที่ตนเองไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ อาจจะเป็นเพราะในขณะนั้นได้ฝึกปฏิบัติเต้าเต๋อซิ่นซีมมประมาณ 1 ปีเศษๆ ต่อมาเมื่อได้ไปพบแพทย์อีกรอบ ก็แสกนไม่พบเส้นเลือดในสมองที่แตกอีกเลย”

ที่ทำการชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 55/903 ซอย 3 ภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต / เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร 083 690 3609

เต้าเต๋อซิ่นซี

จุดรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต

 • จุดที่ 1 : สวนหลวง ร.9

07.00 – 08.30 น. โทร 081 691 9327

 • จุดที่ 2 : ลานจอดรถลานมังกรทอง

17.30 – 19.00 น. โทร 083 690 3609

 • จุดที่ 3 : หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอถลาง บ้านเคียน

05.30 – 07.00 น. โทร 081 970 4875

 • จุดที่ 4 : สโมสรหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า สามกอง

17.00 – 19.00 น. โทร 081 370 7123

 • จุดที่ 5 : อนามัยกะทู้

16.00 – 17.30 น. โทร 084 851 1617

www.daodexinxi.org

Facebook: ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.