Beauty & Wellness Living

โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการได้ด้วยสมุนไพรโดกุดามิ

โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการได้ด้วยสมุนไพรโดกุดามิ

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมสมดลของร่างกายจะทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบนี้คือ อาหาร และยาที่เรากิน ตลอดจนความเครียดต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ทั้งที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ และระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับหรือเกิดขึ้นภายหลัง จะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในส่วนของการต้านทานต่อเชื้อโรคและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แต่ในบางกรณีร่างกายของมนุษย์จะมีการตอบสนองที่ผิดพลาดได้ หรือมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับแอนติเจนที่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบภูมิคุ้มกัน จนเกิดเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้ โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง เป็นต้น

แม้เราจะพยายามควบคุมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างสมดุล แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันอาจทำลายเนื้อเยื่อปกติของร่างกายเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม หรือเกิดปฏิกิริยากับสิ่งที่ไม่มีอันตราย เช่น ละอองเกสร บางครั้งกลับไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตราย กระบวนการเหล่านี้มักทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อปกติ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้นเหตุของโรคหลายชนิด

ทางเลือกสำหรับผู้ที่เผชิญกับโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน หรือมีความเสี่ยงต่อโรค

โดกุดามิ เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท โปรไบโอติก ( Probiotic) คือ อาหารเสริมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ โดยการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย ซึ่งในปกติจะมีอยู่ในร่างกายคน กว่า 400 ชนิด แต่คัดสายพันธ์เอา แต่จุลินทรีย์ ดี ที่มีประโยชน์ ไม่มีโทษ ที่เรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ ถ้าเชื้อจุลินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ดีนี้ มาเจริญเติบโตอยุ่ในร่างกายของเราได้ดี ก็ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดี ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย เพราะว่าโดกุดามิ มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โดกุดามิ” 

http://www.dokudamihealing.com หรือ www.dokudamihealing.com/th/index.htm

https://www.facebook.com/DokudamiHealing

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจน 081 205 0575

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.