Beauty & Wellness Living

น้ำสมุนไพรมหัศจรรย์ “โดกุดามิ”

 

น้ำสมุนไพรมหัศจรรย์ "โดกุดามิ"

ถีอเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร “พลูคาว”ที่ได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพปราศจากสารเคมีจึงส่งผลให้สมุนไพรพลูคาว มีความบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าสกระบวนการผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานสูง

เป็นสารอาหารธรรมชาติจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท”โพรไบโอติก”(Probiotic) มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ สุขภาพรวมทั้งช่วยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ทำให้ส่งผลต่อระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย จึงทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ป่วยง่าย

“ผู้ป่วยโรคร้าย พบแสงสว่าง แห่งความหวัง “

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โดกุดามิ” 

http://www.dokudamihealing.com หรือ www.dokudamihealing.com/th/index.htm

https://www.facebook.com/DokudamiHealing

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแจน 081 205 0575

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.