Arts & Culture Featured Lifestyle

พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

พิธีลุยไฟ หรือพิธีโก้ยโห้ย ในเทศกาลกินเจ กองไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่บังคับไฟไม่ให้ร้อน ชาวภูเก็ตเรียกว่าไฟทิพย์ใช้ชำระความสกปรกของร่างกายให้บริสุทธิ์ โดยพิธีนี้จะใช้คนทรงเจ้าประกอบพิธีแทนประชาชนทั่วไป ช่วงที่มีการลุยไฟน่าดูและตื่นเต้น เมื่อเห็นเหล่าม้าทรงวิ่งผ่านกองไฟไปอย่าสง่างาม บางท่านยังมาให้พรกับเราอีกด้วย

ในแต่ละปีที่แต่ละศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต มีการจัดพิธีลุยไฟขึ้น มักจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เข้าไปร่วมพิธีจำนวนมาก นับเป็นอีกพิธีกรรมที่น่าจดจำในเทศกาลถือศีลกินผักของภูเก็ต

พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.