Featured Lifestyle Visit

ปฏิมากรรม “พญามังกรทะเล” ณ สวนเฉลิมฯ 72 พรรษามหาราชินิ

ลานมังกรทอง

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต จะพบประติมากรรมมังกรสีทองขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า สะดุดตาผู้ผ่านไปมา คนที่ภูเก็ตมักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า ลานมังกรทอง แต่ทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วมังกรที่ประดิษฐานอยู่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร และมีความสำคัญเช่นไร ร่วมหาคำตอบกันได้เลยครับ

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ชื่ออย่างเป็นทางการของมังกรทองก็คือ ‘มังกรฮ่ายเหล็งอ๋อง’ ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ 24 เมษายน 2548 โดยสถานที่ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่เดิมของ การไฟฟ้าภูเก็ต ได้มีการปรับปรุงจัดสร้างให้เป็นสวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนี ถนนถลาง โดยได้จัดพื้นที่มุมหนึ่งของสวนเฉลิมพระเกียรติที่ติดกับถนนถลางเป็นที่ตั้งของสระน้ำพุและปฎิมากรรม “พญามังกรทะเล” หรือ “ฮ่ายเหล็งอ๋อง” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ตามตำราโหงวเฮ้งของจีน

โดยสืบเนื่องเมื่อครั้น พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นข้าหลวงปกครอง มณฑลภูเก็ต ได้มีซินแสกล่าวว่า ภูมิศาสตร์และทำเลของเกาะภูเก็ต มีลักษณะที่ตั้งเป็น “ฮ่ายเหล็ง หรือมังกรทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดีย ” ที่มีความเชื่อมาจากตำนานเจ้าสมุทรทั้งสี่ที่ช่วยดูแลปกปักรักษา มหาสมุทรตามบัญชาสวรรค์ ตามตำนานเล่าอีกว่า ฮ้ายเหล็งอ๋องจ้าวมังกรแห่งทะเลทิศตะวันออก เป็นองค์หนึ่งในพญามังกรสมุทรสี่องค์ซึ่งเป็นพี่น้องกัน หยกอ๋องซ่งเต่ มหาราชแห่งเทพเจ้าทรงโปรดให้พญามังกรทั้งสี่เป็นผู้ดูแลท้องทะเล เป็นผู้กำกับเมฆและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ตลอดจนบันดาลไม่ให้เกิดน้ำืท่วมขึ้น

ฮ่ายเหล็งอ๋อง มาจากคำว่าฮ่าย แปลว่า ทะเล เหล็ง แปลว่า มังกร อ๋อง ก็คือขุนนาง สัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ เป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นศิริมงคล เพื่อช่วยปกปักรักษาให้ชาวภูเก็ต และผู้มาเยือนมีความสุขความเจริญมั่งคั่งใน อาชีพและธุรกิจ ฮ่ายเหล็งอ๋องนั้นหล่อด้วยโลหะสีเหลืองตลอดทั้งตัว มีความสูงเท่าตัวจริง 5 เมตร ทำด้วยทองคำ โดยหัวใจของมังกรอยู่ใจกลางเมือง

ที่ตั้ง : ติดกับสำนักงาน ททท.ภูเก็ต ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ลานมังกรทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.