ศาลเจ้ากวนอู นาบอน สักการะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมี
Visit

ศาลเจ้ากวนอู นาบอน สักการะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมี

อ๊ามกวนอูนาบอน หรือศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอน เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี มีประวัติมายาวนาน ปัจจุบันมีการสร้างอาคารใหม่ครอบตัวอาคารเดิม เป็นอ๊าม หรือ ศาลเจ้าประจำท้องถิ่นบ้านนาบอน ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ช่วงที่ไปเป็นช่วงประเพณีถือศีลกินผัก มีคนมาร่วมกิจกรรมกินเจที่ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก สิ่งที่สังเกตได้และแตกต่างคือ ที่อ๊ามนี้มีการรณรงค์ไม่จุดธูปไหว้ และในช่วงกินเจ ถ้าใครจะเข้าไปเคารพบูชาองค์เทพภายในศาลเจ้าต้องใส่ชุดขาว แต่หากใครไม่ได้ใส่ไป เค้ามีบริการให้ยืม

ประวัติ
ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปี ทั้งนี้คนดั้งเดิมในพื้นที่เล่าว่า เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นลำคลองใกล้ทะเล มีชาวจีนคนหนึ่งได้นั่งเรือสำเภามาจากประเทศจีน และนำรูปเหมือนองค์เทพเจ้ากวนอูมาด้วย เพื่อสักการบูชาเป็นสิริมงคล เพราะเทพเจ้ากวนอู ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยชาวจีนท่านนี้ได้สร้างที่พักหลังเล็กๆ พร้อมตั้งบูชาเทพเจ้ากวนอูที่นำมาด้วย

ต่อมาชาวจีนท่านดังกล่าวหายไป เหลือเพียงแต่รูปเคารพขององค์เทพเจ้ากวนอู ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทราบข่าว และพากันมาสักการะบูชา บางคนก็ได้บนบานศาลกล่าว ขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้ากวนอู ซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จดังหวังเกือบทุกราย จึงยิ่งทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น

เมื่อมีผู้เลื่อมใสมากขึ้น จึงมีการรวบรวมเงินเพื่อจัดสร้างศาลเจ้า โดยสร้างตัวอาคารเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 1 เมตร ส่วนบนเป็นไม้ หลังคามุงจาก ตั้งประดิษฐานองค์เทพเจ้ากวนอูภายใน

หลังจากนั้นไม่นาน เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นภายในศาลเจ้า คือ รอบๆ โต๊ะบูชาองค์เทพเจ้ากวนอู มีจอมปลวกเกิดขึ้น 4 ทิศ และตรงกลาง อีก 1 รวมเป็น 5 องค์ (องค์จอมปลวกตรงกลางได้มีการขออนุญาตเอาออกเนื่องจากเป็นอันตรายต่อตัวอาคาร และได้มีการจำลองไว้ตามรูปแบบที่องค์เทพมานิมิต) และที่น่าแปลกใจ คือ ตัวปลวกไม่กัดแทะกินส่วนที่เป็นเนื้อไม้ของศาลเจ้าเลย

หลายปีต่อมา โดยในช่วงประเพณีกินผักปี 2552 ได้รับการอนุญาตจากองค์พระผ่านการประทับทรง ให้สร้างอาคารใหม่ทดแทนตัวศาลเจ้าเดิม ที่คับแคบเกินไปสำหรับการทำกิจกรรม อีกทั้งยังชำรุดทรุดโทรม จึงมีการสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ในตำแหน่งเดิม ครอบศาลเจ้าหลังเก่า โดยในวันที่ 20 มกราคม 2553 ได้จัดให้มีพิธียกเสาเอก งบประมาณ 30 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปีเศษ แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอาคารศาลเจ้าใหม่ ในปี 2556

มีความสำคัญอย่างไร เรื่องราวเด่นๆ

  • องค์เทพเจ้ากวนอูที่นี่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอให้ช่วยมักสำเร็จ
  • องค์จอมปลวกทั้ง 5 (4 ทิศโดยรอบ และตรงกลาง)
  • ที่นี่ไม่ได้จุดธูปเยอะ คือมีธูปตรงหน้าพระที่กรรมการศาลเจ้าจุดไว้แค่โต๊ะละสามดอก

พระสำคัญประจำอ๊าม/ศาลเจ้า
พระสำคัญประจำศาลเจ้า หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าจ้าวอ๊าม คือ “เทพเจ้ากวนอู” โดยทุกปีในวันครบรอบ วันคล้ายวันเกิดเทพเจ้ากวนอู (วันแซยิด) ท่านจะผ่านร่างทรง รับการสักการะบูชา จากชาวบ้าน พร้อมรับฟังเรื่องราว ปัดเป่าความทุกข์ร้อน ความเจ็บไข้ได้ป่วย

ส่วนในช่วงเวลาปกติ ชาวบ้านมักมาขอความช่วยเหลือ บนบานในเรื่องต่างๆ และได้รับความเมตตาจากองค์เทพเจ้ากวนอู ให้ประสบความสำเร็จเสมอๆ ยังความเสื่อมใสอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น

ภายในศาลเจ้า มีองค์พระแกะสลักของเทพเจ้ากวนอู และเทพคนสนิทซ้ายขวา คือ เทพเจ้าจิวฉอง และเทพเจ้ากวนเป๋ง โดยแต่ละองค์แกะด้วยไม้หอมทั้งท่อน

ช่วงไหนบ้างที่อ๊าม/ศาลเจ้าเปิดให้ทำกิจกรรม
ทางศาลเจ้าเปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาบอน หากมาจากตัวเมืองภูเก็ต เลี้ยวซ้ายก่อนตรงไฟแดงก่อนถึงแยกป่าหล่าย จุดสังเกตคือมีป้ายตรงทางเข้า

 

Google Photo Share allbum

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.