Student

ศิลปะปั้นฝัน เสริมพัฒนาการให้ลูกรักกับศูนย์ศิลปะ “Hands On Arts Studio”

หากพูดถึงงานศิลปะที่เด็กๆ ต่างหลงใหล และสนุกกับความยืดหยุ่นที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างไม่รู้จบ คงหนีไม่พ้น “ศิลปะการปั้น” ซึ่งนอกจากความสนุกแล้ว ยังช่วยฝึก และเสริมพัฒนาการในด้าน “มิติสัมพันธ์” และกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กเป็นอย่างดี เช่น มีการหยิบจับได้คล่อง เขียนหนังสือได้ดีขึ้น

“เด็ก” ในวันนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามในวันข้างหน้า พวกเขาต้องได้รับการเตรียมพร้อมพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา โดยหนึ่งในพัฒนาการสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในทุกด้าน คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เราจึงได้แนะนำสถานที่ที่นอกจากจะช่วยฝึกทักษะในด้านการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานได้คล่องแคล่วและสัมพันธ์กันแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน

โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนั้น มีความสำคัญกับเด็กมาก เห็นได้จากผลการศึกษาของ ‘เพียเจท์’ นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก พบว่า ความสามารถในการคิด และทักษะทางภาษาของเด็กเกี่ยวโยงกับพื้นฐานและประสบการณ์ด้านกล้ามเนื้อ เด็กจะไม่สามารถพัฒนาทางภาษาได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงทางด้านประสบการณ์ออกกำลังกายและการหยิบจับสิ่งของรอบๆ ตัว เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากการที่เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง

ศูนย์งานปั้นดินโพลิเมอร์สำหรับเด็กแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้ ศิลปะในแนว 3C คือ Creative Craft & Clay ซึ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านความรู้สึกจากการสัมผัส และปั้นเป็นเรื่องราวได้ตามจินตนาการ สอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง โดยเริ่มต้นสอนตั้งแต่การปั้นพื้นฐาน จนสามารถปั้นได้ด้วยตนเองจนสำเร็จ นั่นก็คือ “ศูนย์ศิลปะ Hands On ArtsStudio”

 Hands On ArtsStudio

ทั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านความรู้สึกจากการสัมผัส ปั้นเป็นเรื่องราวได้ตามจินตนาการ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพิ่มทักษะในการใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้น ส่งผลให้การวาดและเขียนดีขึ้นส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ ต่อเนื่อง จนงานสำเร็จ ซึ่งเด็กจะภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความมั่นใจในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป

นอกจากกนี้ ยังฝึกทักษะการทำงานเป็นขั้นตอน มีการวางแผนงานในใจ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อทำให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ของขวัญหรือของตกแต่งตามเทศกาลต่างๆด้วยตนเองได้

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

แนวทางการสอนของ ศูนย์ศิลปะ Hands On ArtsStudio

 • สอนตั้งแต่การปั้นพื้นฐาน การปั้น 2 มิติ และการขึ้นรูป 3 มิติ
 • สอนให้เด็กสามารถปั้นดินเป็นรูปคน สัตว์สิ่งของที่หลากหลาย
 • สอนให้เด็กสามารถปั้นประกอบวัสดุต่างๆ ได้ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น ของเล่น ของขวัญ หรือของประดับตกแต่งได้
 • สอนเทคนิคการระบายสี ให้รู้จักแม่สี และเรียนรู้การผสมสี
 • สอนให้ใช้วัสดุต่างๆหรือส่วนของร่างกาย มาเป็นสื่อในการทำภาพพิมพ์
 • สอนให้ใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นของเล่นและของใช้ให้เกิดประโยชน์ เน้นความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น….

 • หลักสูตรสำหรับเด็ก
 • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

หลักสูตรสำหรับเด็ก … ความน่าสนใจของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรศิลปะดินปั้นที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นพัฒนาการตามวัยเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข หลักสูตรมีมาตรฐาน เน้นให้เด็กสามารถปั้นเองได้จริง

 • ระดับต้น : รับอายุ 3 ปีครึ่ง – 5 ปี
 • ระดับกลาง : รับอายุ 5 ปี – 7 ปี
 • ระดับสูง : รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป
 • หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่….ความน่าสนใจของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรศิลปะดินปั้นที่เน้นสอนให้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียน เช่นเรียนเพื่อเปิดธุรกิจ หรือเรียนเพื่อนำไปสอนเด็กเท่านั้น เป็นต้น หลักสูตรมีมาตรฐาน เน้นให้ผู้เรียนสามารถปั้นเองได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

สำหรับบรรยากาศการเรียนการสอน
โดยแยกเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามระดับอายุ ระดับต้นกลุ่มละไม่เกิน 4 คน ,ระดับกลางกลุ่มละไม่เกิน 5คน และระดับสูงกลุ่มละไม่เกิน 6 คน

ในเรื่องตัวสินค้าหรือตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรียน
นำเข้าและจำหน่ายปลีก-ส่ง ดินปั้นทีมีความปลอดภัยสูง สามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่แปลกและหลากหลาย สินค้าได้ผ่านการทดสอบมาตราฐานของยุโรป และอเมริกา เพื่อความปลอดภัยของเล่นเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน

 Hands On ArtsStudio
โฟมเคย์

ทำจากโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ด้วยน้ำปราศจากสารพิษ ไม่มีน้ำมัน ทั้งยังมีกลิ่นหอมจึงปลอดภัยต่อเด็ก น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น ขึ้นรูปง่าย สามารถผสมเนื้อดินต่างสีได้เป็นเนื้อเดียวกัน  สร้างสีใหม่ๆ ได้เป็นพันๆ สี  ประกอบติดกันได้ด้วยน้ำ เมื่อแห้งมีน้ำหนักเบาลักษณะคล้ายกับโฟม แต่ถ้าอยากจะทำให้กลับมาเป็นดินนิ่มเหมือนเก่าก็แค่พรมน้ำลงไปก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

 Hands On ArtsStudio

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีบริการ

 • รับปั้นตาม Order เช่น ปั้นรูปเหมือน(ล้อเลียน) ,ปั้นเพื่อเป็นของขวัญ
 • รับจัดอบรมกลุ่มอาชีพชุมชนต่างๆ
 • รับจัดอบรมให้ Kids Club ในโรงแรม
 • รับจัดอบรมหลักสูตรสำหรับสอนในโรงเรียน

เริ่มแรกจะให้ปั้นตุ๊กตุ่นตัวเล็ก ๆ โตขึ้นมาหน่อยจะให้ปั้นภาชนะต่าง ๆ ถ้า 5 ขวบขึ้นไปจะให้ทำตุ๊กตาตัวใหญ่ เริ่มแรกเราจะถามเด็กก่อนว่าต้องการปั้นอะไร แล้วจึงสอนกระบวนการปั้นและคอยให้ คำแนะนำตั้งแต่การขึ้นรูปจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน ถ้าเด็กไม่สนใจก็ต้องใช้วิธีหลอกล่อและเกลี้ยกล่อมเพื่อดึงความสนใจให้เด็กทำต่อ เด็กจะสามารถทำด้วยตัวเองและทำได้นานขึ้น เข้าใจคำสั่ง และมีจินตนาการสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานโดยมีครูคอยเอาใจใส่และให้ความสนใจ เมื่อเด็กทำไม่ได้จะเกิดการตั้งคำถามและได้เรียนรู้

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

ดังนั้น “เรียนดินปั้นแล้วได้ประโยชน์อะไร?” ศิลปะ เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และสัมผัสตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะประเภทไหน ศิลปะเปื้อนดินจะทำให้เด็กๆ มีจินตนาการล้ำเลิศ และเป็นอัจฉริยะที่มีความอ่อนโยนไม่ต่างจาก ไมเคิล แองเจโล นั่นเป็นที่มาให้เกิดงานศิลปะไร้รูป ซึ่งเป็นความรู้สึกภายในที่มันเกิดขึ้น ไม่มีกรอบ ไม่มีอะไรเป็นตัวกำหนดในการทำงาน และเมื่อได้ทำงาน “ไร้รูปแบบ” สิ่งที่ได้คือ “ความสุข”

สนใจปั้นฝันให้ลูกน้อย ติดต่อได้ที่..

สี่แยกอำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ชั้นสองของโรงเรียนดนตรียามาฮ่านครภูเก็ต
โทร.076-510820,093-5806446,092-4646009

โซนเอดูแพลนเนท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวัลภูเก็ต
โทร / แฟกซ์ : 076-307062
มือถือ : 081-4762614

Website : www.craftphuket.com
Facebook : www.facebook.com/craftphuket

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

 Hands On ArtsStudio

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.