Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง สำนักองค์เทพเจ้าหม่าอู่หวาง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าหม่าอู่หวาง หรือไต้อ๋องแห่งป่าเขาเขียว เดิมทีศาลเจ้านี้เป็นที่ดินของตระกูลทองตัน และได้ขายที่ต่อให้ตระกูลบุญสูง นับเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูเก็ต พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ากว้างขวาง มีโรงเจ และพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

เดิมทีศาลเจ้าเป็นอาคารมุงจาก หลังเล็ก ต่อมาได้สร้างใหม่เป็นตัวอาคารตึกแบบสองตอน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก สร้างศาลเจ้าหลังใหม่แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยเป็นรูปแบบหลังคาสามตอน ประดับด้วยรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ และมังกร ตัวอาคารยกพื้นขึ้นสูง มีบันไดขึ้นทั้งสามทาง ภายในห้องโถงศาลเจ้าก็เป็นสามคูหา คูหากลางมีภาพเขียนองค์ประธานศาลเจ้า คือองค์เจ่งอ๋อง ด้านหน้าบนแท่นบูชาเป็นรูปแกะสลัก หลุยฮู้อ๋องเอี๋ย ตี่ฮู้อ๋องเอี๋ย เตี่ยนฮู้หงวนโส่ย หลี่ฮู้อ๋องเอี๋ย หลิวฮู้อ๋องเอี๋ย หลี่โลเชีย หลี่บกเซีย หลี่กิมเซีย

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

คูหาด้านซ้ายประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์ มาจาโป่พร้อมองครักษ์ จูแซเหนียว ส่วนคูหาขวา มีองค์เทพกวนอู หลิมฮู้ไท่ซือ เฮียนเทียนส่องเต่ และมีโก้ยเส้งอ๋อง เตียนเทียนซื่อ ปุ่นเถ่ากง โปเส้งไต่เต่ และองค์อื่นๆ อีกมากมาย

ที่ตั้งศาลเจ้าเจ่งอ๋อง ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ 196 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.