Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

เดิมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยตั้งอยู่ที่ซอยอ่างอ่าหล่าย ต่อมา เกิดไฟไหม้ ชาวบ้าน จึงอัญเชิญเฮี้ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์) มาฝากไว้ที่ศาลปุดจ้อ และเมื่อถึงเวลากินผัก ก็จะอัญเชิญกลับมายังศาลเจ้าชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น ณ สวนพลู ข้างศาลเจ้าปุดจ้อ ต่อมาเจ้าของที่สวนพลู ที่ถวายให้ กิ้วอ๋องไต่เต่ สร้างเป็น ศาลเจ้าจุ้ยต่ย เป็นหลังคามุงจาก ในปี พ.ศ.2454 ต่อมาชาวบ้าน ได้ร่วมพิธี กินผักกันมากขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2525 ชาวบ้านช่วยกัน พัฒนาสร้างอาคารขึ้นใหม่ ให้แข็งแรงถาวรยิ่งขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน

ความหมาย ของคำว่า จุ้ยตุ่ย จุ้ยแปลว่า น้ำ ตุ่ย แปลว่า ครกตำข้าว สมัยก่อนนั้น หน้าบริเวณศาลเจ้า เป็นคลอง กว้าง มีน้ำมาก ชาวบ้านจึงสร้างกังหันขึ้น เพื่อใช้กำลังจากน้ำมาตำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว

การก่อสร้างเป็นแบบจีนมีลักษณะเหมือนเต่าไม่มีหัว ไม่มีหาง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

พิธีกรรม / ประเพณี

มีการจัดงานแซยิด (วันเกิดพระ) และพิธีกรรมการถือศีลกินผัก ซึ่งจัดขึ้นเดือน 9 เป็นประจำทุกปี

ความเชื่อ

ความเชื่อความศรัทธาในองค์พระจี้จ้อ เกิดจากการหยั่งรู้ของท่าน องค์พระ มีหน้าสีเขียว ถือหมวก คล้ายหลวงจีน ท่านได้เข้าทรงคน ผ่านร่างทรง บอกว่า จะสร้างศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ให้เจริญ ใครที่ชะตาถึงฆาต ท่านจะช่วยต่ออายุให้ โดยให้มาเป็นร่างทรง และคอยกำกับ ไม่ให้ทำชั่ว มิฉะนั้นจะถูกทำโทษ โดยการจับร่างทรงให้เฆี่ยนตี

ต่อมา จึงมีการตั้งพระเจ้าอ๊ามขึ้นโดยให้เหล่าเอี๋ย เป็นพระเจ้าอ๊ามที่อ๊ามจุ้ยตุ่ย

ที่ตั้ง : ซอยภูธร ถนนระนอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.