โครงการ รักษ์กะตะกะรน
Featured People

โครงการ รักษ์กะตะกะรน

อังคณา ธเนศวิเศษกุล นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Peach Group Resort ซึ่งมีโรงแรมในเครือ 3 โรงแรมได้แก่ Andaman Cannacia Resort, Peach Hill Resort และ Peach Blossom Resort แล้วนั้น เธอยังสวมหมวกอีก 2 ใบนั่นคือการเป็นนายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และเป็นผู้นำของกลุ่ม Phuket Go Green อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการ “รักษ์กะตะกะรน” ซึ่งจัดตั้งโดยความร่วมมือของสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรนและเทศบาลกะรน เพื่อ “รักษ์”สิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เธอรักอีกด้วย

โครงการรักษ์กะตะกะรน
โครงการรักษ์กะตะกะรน

ความเป็นมาของ โครงการรักษ์กะตะกะรน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เนื่องมาจากปีที่แล้วที่เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 30 โรงแรม ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราอยากทำอะไรมากที่สุด เราไม่ต้องทำเยอะ แต่เราทำให้มันสำเร็จดีกว่า ก็เลยมาลงตัวกันที่เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องทำประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็ถือเป็นผลพลอยได้ให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าพวกเราเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะ นี่ก็เลยเป็นที่มาของ “โครงการรักษ์กะตะกะรน”

คำว่า “รักษ์” มาจากคำว่า “อนุรักษ์” หรือ “รักษา” นั่นแปลว่าเราจะพยายามฟื้นฟูธรรมชาติของหาดกะตะกะรนให้กลับมาเหมือนเมื่อ 20 ปีที่แล้วให้ได้มากที่สุด และนั่นก็คือที่มาของโครงการรักษ์กะตะกะรนค่ะ

สิ่งแวดล้อมที่รักษ์กะตะกะรนให้ความสำคัญ ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
โครงการรักษ์กะตะกะรน ครอบคลุมใน 4 หัวข้อหลักๆ

โดยอันดับแรกที่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนก็คือการพยายามลดการใช้โฟมและพลาสติกในหาดกะตะกะรน อันที่จริงเป้าหมายสูงสุดของเราคือการงดใช้พลาสติกและโฟมบนหาดกะตะกะรนเลยนะคะ

เป้าหมายที่ 2 คือการลดขยะบนหาดกะตะกะรนเพื่อลดภาระของเทศบาล ปัจจุบันเรามีการรณรงค์ให้ลูกค้าของโรงแรมนำขยะกลับบ้าน มีการพูดคุยกับลูกค้าว่าเมื่อลูกค้านำอาหารไปทานที่ชายหาดแล้วให้ช่วยนำขยะกลับมาที่พักด้วย

เป้าหมายที่ 3 คือการ Zoning พื้นที่สูบบุหรี่ เราได้มีการพูดคุยกับทางเทศบาลเพื่อขอเพิ่มจุดทิ้งขยะ ซึ่งจุดดังกล่าวนี้จะกำหนดให้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ด้วย

ส่วนเรื่องที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำคลองสาธารณะ ซึ่งเราเห็นข่าวต่อเนื่องมาตลอดเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงทะเล เราเลยทำโครงการที่มีชื่อว่า “คลองสวยน้ำใส” โดยรณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ Green Hotel ซึ่งโครงการนี้มีการดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ และนี่คือ 4 หัวข้อหลักในโครงการรักษ์กะตะกะรนค่ะ

โครงการรักษ์กะตะกะรน
โครงการรักษ์กะตะกะรน
โครงการรักษ์กะตะกะรน
โครงการรักษ์กะตะกะรน

ผลงานที่ผ่านมาของโครงการรักษ์กะตะกะรน
นอกจากการจัดการภายในโรงแรมอันได้แก่การคัดแยกขยะ การนำขยะไปรีไซเคิล การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้งาน ตอนนี้เราได้ขยายออกไปภายนอก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนกะตะกะรน และคนในพื้นที่รับทราบถึงโครงการรักษ์กะตะกะรน ทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ รวมถึงการนำเสนอ 4 เป้าหมายหลักของโครงการไปยังเทศบาลกะรน ซึ่งทางเทศบาลเองก็รับทราบและได้นำเรื่องไปบรรจุในแผนซึ่งน่าจะเป็นแผนของปีหน้านี้นะคะ

ในส่วนที่ 2 ที่เราทำล่าสุดก็คือการนัดประชุมกลุ่มอาชีพบนหาดกะตะกะรน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซิร์ฟ กลุ่มร่มชายหาด กลุ่มนวดชายหาด กลุ่มแท็กซี่ตุ๊กๆ กลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก กลุ่มร้านอาหารรวมถึงกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยบนชายหาด ทั้งหมด7 กลุ่ม เข้ามาพูดคุยเพื่อรวบรวมปัญหาและหาทางแก้ไข รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์กะตะกะรนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เสียงตอบรับที่ได้กลับมาถือว่าค่อนข้างดี ชาวบ้านเกือบทั้งหมดเห็นด้วยและมีการเรียกร้องให้เราเพิ่มจุดทิ้งขยะ เพราะตอนนี้จุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ และยังสนับสนุนเรื่องพื้นที่สูบบุหรี่ตามที่เรานำเสนอไปอีกด้วยชาวบ้านในพื้นที่เองเค้าก็อยากเห็นน้ำทะเลใสๆ อยากเห็นหาดทรายขาวๆ เหมือนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งก็ตรงกับ Concept ของโครงการ สิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือการผลักดันให้ท้องถิ่นหรือเทศบาลกะรนให้ความร่วมมือกับเราในสิ่งที่ชาวบ้านและสมาคมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรนเรียกร้องค่ะ

รักษ์กะตะกะรนมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วม
เรามีการพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการในเรื่องโครงการปลอดโฟมและพลาสติกที่หาดกะตะกะรน รวมถึงมีการนำเสนอวัสดุทดแทนซึ่งเป็นภาชนะที่ทำจากชานอ้อยหรือกล่องกระดาษ ที่ถึงแม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า อันที่จริงมีการคาดการณ์กันว่าภายใน 1-2 ปีนี้น่าจะมีกฎหมายงดใช้โฟมและพลาสติกออกมาบังคับใช้ เพราะฉะนั้นก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้นะคะ

สิ่งที่ประทับใจที่สุด เกี่ยวกับโครงการรักษ์กะตะกะรน
สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือของชาวบ้านที่นี่ เราเองก็คาดไม่ถึงว่าจะมีการตอบรับที่ดีมากขนาดนี้ จริงๆแล้วชาวบ้านกับเราซึ่งเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นต่างมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือเรารักพื้นที่แห่งนี้ เราทำมาหากินกับที่นี่มาเกือบ 20 ปี ถือว่าเป็นลูกหลานคนกะตะกะรนคนนึง เราและชาวบ้านต่างก็รักและต้องการที่จะฟื้นฟูธรรมชาติที่ตอนนี้เริ่มจะเสื่อมโทรมไปแล้วให้กลับไปสวยงามเหมือนเก่า โดยไม่ลืมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดไปในเวลาเดียวกัน

โดยส่วนตัวคาดหวังอย่างไรกับโครงการรักษ์กะตะกะรนคุณ
สิ่งที่คาดหวังภายในปีนี้ ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แล้วก็คือ เราอยากจะให้มีการประกาศให้หาดกะตะกะรนเป็นพื้นที่งดการใช้โฟมและพลาสติกบนหาดโดยสิ้นเชิง รวมถึงการเพิ่มขยายและกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ให้ชัดเจน โดยอาศัยความร่วมมือจากทางเทศบาลและชาวบ้านที่ให้การสนับสนุน นี่ก็คือความหวังเล็กๆที่อยากจะให้สำเร็จภายในปีนี้ค่ะ
นอกจากนี้ยังอยากจะเชิญชวนหาดอื่น ไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตอง หาดกมลาหรือหาดบางเทา ได้นำโครงการของหาดกะตะกะรนซึ่งเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆไปใช้กับพื้นที่อื่นๆของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ

อีกสิ่งที่สำคัญในฐานะของประธานกลุ่ม Phuket Go Green คือ เราได้มีการชักนำโรงเรียน อย่างเช่นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและอีกหลายๆโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆเลิกการใช้โฟมและพลาสติก และให้เด็กๆได้สื่อสารต่อไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้แนวความคิดนี้ค่อยๆขยายจากกลุ่มเล็กๆ และครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่เพื่อความยั่งยืนอย่างถาวรของจังหวัดภูเก็ตค่ะ

สัมภาษณ์คุณอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน เกี่ยวกับ โครงการ “รักษ์กะตะกะรน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.