Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามไล่ทู้เต้าบูก้ง)

ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามไล่ทู้เต้าบูก้ง)

หลังจากที่ได้มีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีน มาเปิดการแสดงที่บ้านกะทู้ แต่แล้วผู้แสดง ในคณะงิ้วเกิดเจ็บป่วยขึ้น ทำให้คณะงิ้วคิดไว้ว่า พวกตนละเลย ไม่ได้ประกอบพิธีกินผัก ซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีน จึงตกลงกัน ประกอบพิธีกินผักขึ้นที่โรงงิ้วนั้นเอง ภายหลังการประกอบ พิธีกินผักที่โรงงิ้วเสร็จแล้ว โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็หายไป จนหมดสิ้น ทำความประหลาดใจให้ชาวกะทู้ ชาวกะทู้ได้เข้าร่วมพิธีกินผัก กับคณะงิ้วด้วย แต่ไม่มีใครทราบ และเป็นผู้รู้เกี่ยวกับพิธีนี้ดี ชาวบ้านทำได้เพียง เคารพบูชา และขอขมา แด่ศาลเจ้า

ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามไล่ทู้เต้าบูก้ง)จนกระทั่ง ท่านผู้รู้ เดินทางไปถึงมณฑลกังไซ้ และเห็นชาวบ้าน ประกอบพิธีถือศีลกินผัก แต่เขาแนะนำว่าการประกอบพิธีนั้น ไม่ถูกต้อง ตามประเพณีเดิมของฉ้ายตึ่ง (ศาลเจ้า ที่มณฑลกังไซ้) และอาสากลับไป เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือควันธูป มาจากมณฑลกังไซ้ ในตอนกลางคืน ท่านผู้รู้ได้ล่องเรือกลับจากประเทศจีนมาถึงที่บางเหลียว (บางเหนียว ในปัจจุบัน) และส่งข่าวไปยังชาวกะทู้ว่าท่านผู้รู้ได้มาถึงแล้ว ดังนั้นจึงบอกให้ คณะกรรมการ ในพิธีนี้มารับท่านผู้รู้ในวันถัดไป (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9) นอกจากนี้ ท่านผู้รู้ ได้นำบทสวดมนต์ จากตำรา และคัมภีร์ต่างๆ กับเต้าบูเก็ง มาไว้ที่ศาลเจ้าฉ้ายตึ่ง เช่นกัน

นอกจากนี้ศาลเจ้า ในต่างจังหวัด และต่างประเทศ ก็ได้มาอัญเชิญเหี่ยวโห้ย หรือ เหี่ยวเอี้ยน จากศาลเจ้ากะทู้ ไปเช่นเดียวกัน คือศาลเจ้าไท้เป๋ง (ประเทศมาเลเซีย) ศาลเจ้าตะกั่วป่า ศาลเจ้ากระบี่ เป็นต้น

ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามไล่ทู้เต้าบูก้ง)

ท่านผู้รู้ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับ การประกอบพิธีกรรม ของศาลเจ้าว่า ตำรา และคัมภีร์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีกินผัก ห้ามนำออกมาเปิดเผย ผู้ใดนำมาเปิดเผย จะมีอันเป็นไป ตำรา และคัมภีร์ดังกล่าวนี้ นำออกมาเปิดเผย ได้เฉพาะ ในระหว่างพิธีกินผักเท่านั้น เมื่อเสร็จ จากพิธีกินผักแล้ว ให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม ในศาลเจ้าทันที

งานใหญ่ประจำปีของอ้ามกะทู้ (ไล่ทู้เต้าบูเก็ง) ซึ่งเป็นอ้ามแห่งแรก ใน จังหวัดภูเก็ต ก็คือประเพณีกินผัก ที่จัดขึ้นในเดือน 9 เป็นประจำทุกปี

ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามไล่ทู้เต้าบูก้ง)

ศาลเจ้าไล่ทู้เต้าบูเก็ง นับเป็นที่พึ่งทางจิตใจ แก่ประชาชนชาวกะทู้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จากประวัติศาสตร์ อันยาวนานที่ถูกบันทึกไว้ ชาวบ้านมักไปบนบาน ขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลเจ้า เพื่อช่วยปกปักรักษา คุ้มครองชีวิต ความเป็นอยู่รุ่งเรือง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บางคนอธิษฐานไว้ หากประสบ ผลสำเร็จ ตามที่อธิษฐานไว้ ก็จะแก้บนด้วยการ ถือศีลกินผัก ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ หรือบางคนอาจจะจัดเครื่องไหว ้มาเป็นการแก้บน ก็แล้วแต่ จะอธิษฐานกัน

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.