Featured Lifestyle Visit

“ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” เที่ยวเมืองโบราณ 200 ปี สัมผัสวิถีชีวิตชาวในทู

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ เชื่อว่าการได้เห็นคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งในเรื่องประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การพัฒนาสินค้า บริการทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืน และการรักษาสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกชุมชนควรจะตระหนัก และร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

จึงเกิดเป็นงานประจำปีของภูเก็ตในชื่อว่า “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเปิดเวทีภูมิปัญญา รวมทั้งสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมให้เผยแพร่ เปิดพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่น ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดระหว่างภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ให้เกิดความสมดุล และยั่งยืนต่อไป

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ขนมเต่า ขบวนการแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ต รวมถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการย้อนยุค ชมขบวนรถโบราณ สาธิตการทำขนมพื้นเมือง นิทรรศการไหว้พระอิ่มบุญ ชิมอาหารพื้นเมืองกะทู้ การละเล่นพื้นบ้าน และนาฏศิลป์ประยุกต์ และเวทีย่อยอีกหลายเวที ซึ่งทางเทศบาลจัดขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองกะทู้ ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ และพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าชาวชุมชนในทู (ชื่อเรียกชาวกะทู้สมัยก่อน) เป็นพื้นที่ซึ่งมีวัฒนธรรมเก่าแก่ และเป็นผู้ริเริ่มประเพณีถือศีลกินผักตั้งแต่เมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ชาวในทูยังคงยึดถือ และรักษาวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมไว้ แม้แต่ตึกรามบ้านช่องก็ยังคงเป็นแบบโบราณ และการที่ Phuketindex.com ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” เป็นครั้งแรก ก็รู้สึกประทับใจและชื่นชมชาวในทู ที่ใช้งานนี้ เป็นที่ปล่อยของ และแสดงให้เราเห็นว่าพวกเขารักและภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนมากเพียงใด แม้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นลูกหลานชาวกะทู้ก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ บรรยากาศดูอบอุ่น น่ารัก และย้อนยุคแบบไม่ต้องผ่านการปรุงแต่ง สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยว ลองหาโอกาสดูสักครั้ง เราเชื่อว่าคุณจะหลงรักเมืองกะทู้

สอบถามข้อมูลการจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” ได้ที่ 076 – 321 500

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.