Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (อ๊ามซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด) ในปี พ.ศ.2544 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมทำบุญจัดสร้างศาลเจ้า โดยมี นายสุวัชชัย เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยศิริ จำกัด เป็นผู้ริเริ่ม โดยมอบที่ดินภายในโครงการของ บริษัท บริเวณสี่แยกเขารัง ด้วยงบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2545

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าในสายพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์ และเจริญภาวนาด้วยการนั่งสมาธิ ซึ่งทางศาลเจ้าได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

ประติมากรรมการก่อสร้างอ๊ามแห่งนี้ เป็นประติมากรรมแบบจีน และบริเวณ ห้องโถงกลาง มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานที่นี่

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

พิธีกรรม / ประเพณี

กิจกรรมหลักของอ๊าม คือการสวดมนต์ไทย-จีน และการนั่งสมาธิ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับในวันพฤหัสบดี จะมีการสอนธรรม โดยผ่านร่างทรง ของพ่อตาโต๊ะแซะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่มีปัญหาทุกข์ร้อนซักถามได้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ชมรมอ๊าม และศาลเจ้า ในช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีกินผัก เป็นต้น

ความเชื่อ

ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด เป็นศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ จึงมีหลักการที่เน้นการ ปฏิบัติธรรม ด้วยการสวดมนต์ภาวนา ฝึกจิต นั่งสมาธิกรรมฐาน เพื่อความสุขสวัสดี แก่ผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.