Featured Lifestyle Visit

“ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู” ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

เรื่อง+ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา

ณ ชุมชนบ้านกู้กู ใกล้กับตีนเขาโต๊ะแซะ มีพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งที่ดูเรียบง่าย แต่รุ่มรวยด้วยขุมทรัพย์ทางปัญญาพื้นถิ่น กว่าหลายสิบปีที่ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู” ได้ยืนหยัดเป็นต้นแบบของชุมชน ในแง่ของการพึ่งพาตนเอง แม้ว่ากระแสความเจริญของภูเก็ตจะวิ่งเร็วและแรงมากเพียงใด ศูนย์แห่งนี้ก็ยังคงเดินตามแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะให้ความรู้แก่สังคมเรื่อยมา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

ดอกหน้าวัว พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต
ดอกหน้าวัว พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู ซอยแม่กลิ่น ตำบลรัษฎา ในอำเภอเมืองภูเก็ต คือแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้วิถีแห่งความพอเพียง ภายในศูนย์ได้ปรับสภาพให้เป็นตามหลัก “ทฤษฎีใหม่” คือ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงเป็ด-ไก่ ปลูกผักไร้ดิน การเผาถ่าน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ดอกหน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต พร้อมการสาธิตทำเครื่องจักรสานโบราณสไตล์ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

ไฮไลท์ที่น่าสนใจ!

  • ชมขั้นตอนการเพาะเห็ดแบบอินทรีย์ ที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติล้วนๆ
  • สาธิตการทำจักรสาน หมวก กระเป๋า ภาชนะต่างๆ ที่คงดีไซน์ดั้งเดิมแบบชาวภูเก็ตในอดีต
  • ชมสวนดอกหน้าวัว พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว
  • ที่พักโฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะสัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่
  • พาชมวิธีการทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ จากเศษขยะเหลือใช้ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้ในครัวเรือน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและศึกษาแนวทางปฏิบัติได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามได้ที่ “กลุ่มกู้กูร่วมใจ” หมายเลขโทรศัพท์ 076 240 486

การเดินทาง ตั้งอยู่เยื้องที่ทำการเทศบาลตำบลรัษฎา ซอยแม่กลิ่น อำเภอเมือง จัหงวัดภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.