Arts & Culture Featured Lifestyle

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

โครงการ ‘นิทานแผ่นดิน’ เป็นโครงการสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

โดยมีการสร้างสรรค์งานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดิน (Land Art) ที่สามารถมองเห็นได้ทางอากาศจำนวน 9 ชิ้น สร้างบนผืนดินขนาดใหญ่ ทั้งภาคเหนือ อีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ประกอบการสร้างงานศิลป์บนผืนดินแปลงสาธิตไบโอดีเซลของบางจาก จ.นครนายก พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน อ.เมือง จ.ตราด ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ อ.สันกำแพง แปลงเกษตรทดลองของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลงนาข้าว บริเวณพื้นที่แยกแจกัน ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย วัดป่าวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิตของโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต และสนามกีฬา ราบ 11 กรุงเทพฯ

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

สำหรับโครงการ ‘นิทานแผ่นดิน’ Land Art ชิ้นที่ 8 ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นที่แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิตโรงแรม แอท พันตา ภูเก็ตนั้น เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของ อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งได้บรรจงสร้างงานศิลป์เป็นรูปเข็มทิศที่มีใบโพธิ์ชี้ออกไปทุกทิศโดยรอบบนพื้นแผ่นดิน ตามหัวข้อ “ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม” ภายใต้แนวคิด “พระเมตตาหยั่งรากลึกหนักหนา พระกรุณาธิคุณแผ่ไพศาล ดุจร่มใบให้ร่มเย็นยั่งยืนนาน พระบรมโพธิสมภารปกแผ่นดิน”

เราอยากเชิญชวนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชมการสร้างสรรค์งานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นแผ่นดินชิ้นที่ 8 ได้ที่แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิต โรงแรม แอท พันตา ภูก็ต ชุมชนบ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2555 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 076 275 002

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

ผลงานนิเวศศิลป์ หมายเลข 8

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.