Arts & Culture Featured People

“ทวี รัชนีกร” กับผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อองค์ราชัน

“ทวี รัชนีกร” กับผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อองค์ราชัน
นิเวศน์ศิลป์

นิทานแผ่นดิน(The Chronicle Of The Land) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา โดยให้ประชาชนถวายความจงรักภักดีผ่านศิลปะบนพื้นดิน(นิเวศน์ศิลป์)

ซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง ซึ่งหัวใจของการทำ“นิเวศน์ศิลป์” คือ อาสาสมัคร ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดิน

ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท ฮัมมิ่ง เฮ้าส์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ณ โรงแรม แอท พันตา ภูเก็ต ในตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้ทำพิธีส่งมอบโครงการให้กับ นายนฤนาท สุภัทรประทีป นายอำเภอถลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

“ทวี รัชนีกร” กับผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อองค์ราชัน
อาจารย์ทวี รัชนีกร

นิเวศน์ศิลป์งานศิลปะบนพื้นดินมีเนื้อที่ 5 – 20 ไร่ หรือที่เรียกว่า Land Art จำนวน 9 ชิ้น โดยการสร้างสรรค์ของอัครศิลปินระดับชาติ “อาจารย์ทวี รัชนีกร” ศิลปินแห่งชาติอาวุโสผู้ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนสังคมและวิถีชีวิตด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างทีดีแก่อนุชนรุ่นหลังมาโดยตลอด วันนี้เราได้รับเกียรติสัมภาษณ์จากอาจารย์ทวี โดยอาจารย์จะเล่าถึงการสร้างสรรค์ศิลปะบนพื้นดินของจังหวัดภูเก็ตให้เราฟังกันค่ะ

 จากงานศิลปะจิตกรรม กลายมาเป็นนิเวศน์ศิลป์บนพื้นดิน

อาจารย์ทวี เล่าว่า ผมเปรียบในหลวงเสมือนต้นโพธิ์ เพราะต้นโพธิ์เป็นต้นไม้มงคล ให้ร่มเงา ซึ่งสอดคล้องเมื่อตอนเด็กๆ แม่จะสอนให้ผมกราบรูปในหลวงเป็นประจำทุกวัน และผมก็ได้เติบโตมาพร้อมๆ กับเห็นพระราชกรณียกิจอันมากมายของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนทำให้ชาวไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี และทรงชี้แนวทางต่างๆ มากมาย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันสอดคล้องกับแนวคิด “พระเมตตาหยั่งรากลึกหนักหนา พระกรุณาธิคุณแผ่ไพศาล ดุจร่มใบให้ร่มเย็นยั่งยืนนาน พระบรมโพธิสมภารปกแผ่นดิน” ผมจึงได้สร้างสรรค์ผลงาน “นิเวศน์ศิลป์” เป็นรูปใบโพธิ์ ซึ่งมีลูกศรชี้ทั้งสี่ทิศ โดยมีความหมายว่า พระบารมีของในหลวงทรงแผ่ไพศาลไปทั่วประเทศหรือทั้งสี่ทิศนั่นเอง

ความรู้สึกได้เป็นศิลปินทางด้านนี้

ความรู้สึกพิเศษกว่าทุกๆ ครั้งที่เคยทำมา ซึ่งปกติผมก็ทำผลงานที่เกี่ยวกับในหลวงมาโดยตลอด แต่ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษกว่าครั้งอื่นๆ เพราะเป็น Land Art เป็นศิลปะบนพื้นดินซึ่งมีรูปร่างสามารถจับต้องได้และได้ทำเพื่อในหลวงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

สาเหตุที่เลือกภูเก็ตเป็น Land Art

ภูเก็ตมีทัศนียภาพและเนื้อที่พร้อมในการทำศิลปะชิ้นนี้ ที่สำคัญเจ้าของพื้นที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผลงานหลังทำการส่งมอบรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม อีกทั้งภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงมากขึ้น โดยปกติต่างชาติก็รู้ดีอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เราได้บอกเรื่องราวของในหลวงซึ่งมีความสวยงามอยู่บนผืนดินของจังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้

งานนิเวศน์ศิลป์ไม่สามารถสร้างได้คนเดียว และทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของผลงานชิ้นนี้คือคุณค่าซึ่งมีมากกว่ามูลค่า โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจที่เห็นได้จากความสามัคคีของชาวบ้าน นักเรียนและบุคคลต่างๆ ที่มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อในหลวงของเรา ต่อให้งานชิ้นนี้ใช้วัสดุราคาแพงแค่ไหนก็สู้คุณค่าจากความสามัคคีในครั้งนี้ไม่ได้

ฝากถึงผู้เข้าชมผลงาน

อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับผลงาน Land Art ซึ่งภาคใต้มีแค่ 2 จังหวัดเท่านั้น คือที่จังหวัดสงขลาและภูเก็ต โดยเฉพาะลูกหลานชาวภูเก็ตอยากให้มาดู เพราะผลงานนี้ได้สร้างอยู่บนผืนดินและผืนนาที่ในอดีตท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรได้เสียเลือดเนื้อกู้บ้านเมืองมา ซึ่งพวกเขาได้อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้และอยากให้ชาวภูเก็ตนำวัฒนธรรมภาคใต้มาเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เพราะหากปล่อยให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมแต่ท้องทะเลต่อไปทะเลก็จะถูกทำลายมากขึ้นทรัพยากรทางธรรมชาติก็จะลดลง อาจารย์ทวี กล่าว

“ทวี รัชนีกร” กับผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อองค์ราชัน
นิเวศน์ศิลป์

 ทวี รัชนีกร” กับผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่เพื่อองค์ราชัน

เชิญเที่ยวชมผลงานนิเวศน์ศิลป์เทิดพระเกียรติ ได้ที่โรงแรมแอทพันตา ภูเก็ต

310/51 หมู่ 1 ชุมชนบ้านดอน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 18.00 .

เข้าชมได้ทุกวัน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม  076 275 002 – 14

ชมภาพเพิ่มได้ที่  http://events.phuketindex.com/the-chronicle-of-the-land-no-8-2-593.html

 

เรื่อง – วรรณฤดี ดวงเกิด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.