Student

เด็กฉลาด…ใครๆ ก็อยากเป็น

เป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ที่มีการสำรวจพบว่าเด็กโดยเฉลี่ยทั้งประเทศไทยอ่านหนังสือน้อยลงไปกว่าเดิม จากที่เคยน้อยอย่างน่าใจหายมาแล้ว เรื่องนี้กลายเป็นวิกฤตที่ดูทีท่าว่าจะกำลังก่อตัวกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็นับเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้ในเร็ววัน

อะไรคือสาเหตุของปัญหานี้ ? คำตอบนั้น ถ้าเราลองมองดูวิถีชีวิตของเยาวชนในยุคสมัยนี้ จะเห็นได้ว่าหนังสือนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปแล้ว เมื่อเทียบกับสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคข้อมูลของเด็กได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา สิ่งเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่ทำให้หนังสือหมดความน่าสนใจลงไป

การอ่านหนังสือทำให้เรารู้จักโลกกว้างขึ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใด เราก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการอ่าน การอ่านมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และจินตนาการของผู้อ่าน ผู้ที่อ่านมากย่อมฉลาดรอบรู้มาก ดังนั้น จงมาช่วยกันสรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะสถาบันครอบครัว ในฐานะสถาบันการศึกษา หรือในฐานะองค์กรใดก็ตาม เพราะการอ่านจะเป็นหนทางสู่ปัญญา เป็นดวงตาแห่งการเรียนรู้ และเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

รู้ศึกษารู้สึกตัว

สภาวะสังคมในตอนนี้มีการเกิดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเมื่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาจูงใจเด็กมีมากกว่า และใกล้ตัวกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญในการทำให้หนังสือหมดค่าลงไปไม่ใช่ว่าแต่เด็กไทยเท่านั้นที่อ่านหนังสือน้อยลง เพราะสถิตติที่ออกมาใหม่เป็นการเก็บรวบรวมจากคนไทยทั่วประเทศพบว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ 8 บรรทัดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน มาเลเซีย เวียดนาม อ่านหนังสือ 5 เล่มต่อปี

ถ้าถามว่า ”เราควรจะเริ่มปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กเมื่อไหร่ ?” คำตอบที่ถูกต้อง คือ ครอบครัว เพราะแม้จะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะครอบครัว จะมีบทบาทมากในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนมีนิสัยรักการอ่าน

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อนำพาให้เด็กรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่านจะต้องกระตุ้นให้เด็กเห็นว่า หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้าน สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการอ่านให้กับเด็ก แล้วความตระหนักก็จะเกิดแก่เด็กเองโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการบังคับ เป็นการเริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทั้งด้าน IQ และ EQ ให้แก่เด็ก 

รู้ศึกษารู้สึกตัว

รู้ศึกษารู้สึกตัว

ร่วมกันส่งเสริมการอ่านให้เยาวชนไทย…

  • ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  • ห้องสมุดสี่มุมเมือง ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  • ห้องสมุดประชาชน อำเภอถลาง ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ห้องสมุดประชาชน อำเภอกะทู้ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ห้องสมุดอาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว  ถนนเยาวราช ตำตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.