Featured Lifestyle Visit

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดภูเก็ต

Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเน้นการกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง “คำถาม” ชวนค้นหาเรื่องราวของความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์กว่า 2000 ปี ตั้งแต่สมัยที่ดินแดนบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” และการค้นหาความหมายของความเป็น “ไทยแท้แท้”

Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

มิวเซียมติดล้อ เริ่มออกสัญจร ณ จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดแรก และเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ โดยครั้งนี้จะสัญจร มาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุก เสริมสร้างความรู้ อาทิ กิจกรรมขุดค้นทาโบราณคดี กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

พบกับ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ณ บริเวณด้านข้างลานอเนกประสงค์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2555 เข้าชมฟรี!!

การให้บริการเป็นหมู่คณะ : จองรอบเข้าชมผ่านทางหน่วยงานเทศบาล จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 60 คน ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 089-791-3290 (คุณนฤมล), งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076-212-196 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan | www.facebook.com/musemobile

Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.