Featured Student

“NADA Kids ” คณิตปฏิทิน พัฒนาสมองสร้างเด็กอัจฉริยะ

วิชาคณิตศาสตร์ คือวิชาที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่ชอบเรียน หลายเสียงบอกว่าเป็นเพราะเข้าใจยาก และสับสนกับตัวเลข แต่ในปัจจุบันวิธีการคิดคำนวณถูกพัฒนาให้เข้าใจ และนำมาใช้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการคิดคำนวณแบบรวดเร็ว อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนาสมองได้ด้วย ก็คือ วิธีคิดจินตคณิต

วิธีคิดจินตคณิต คือ การใช้จินตนาการในการคิดคำนวณจำนวนเลขต่าง ๆ ด้วยการสมมุติเป็นภาพลูกคิด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการผสม ผสานสมองทั้ง 2 ซีก ให้ใช้ควบคู่กันไป โดยสมองซีกซ้าย ที่ถูกแยกให้เป็นสมองซีกที่ใช้คิดวิเคราะห์ หรือเรียกได้ว่า เป็นสมองซีก ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้คิดคำนวณตัวเลข จะถูกใช้ควบคู่ไปกับ สมองซีกขวา หรือสมองซีกแห่งจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ ด้วยวิธีการง่าย ๆ นั่นคือ การใช้สมองซีกขวาจินตนาการภาพลูกคิด และใช้สมองซีกซ้ายคำนวณตัวเลขจากลูกคิดในจินตนาการนั้น ด้วยความมีสมาธิ

ซึ่งวิธีคิดจินตคณิต เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว สามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลข เพราะวิธีการใช้จินตคณิตในการคำนวณนั้น คือการฝึกสมาธิ และฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดนั่นเอง

เรียนจินตคณิตมีประโยชน์อย่างไร? ในการเรียนจินตคณิตนั้นจุดประสงค์หลักไม่ได้ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง แต่เป็นการเรียนโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งผลพลอยได้จากการเรียนคือ

 • การเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข
 • การคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร และนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถท่องจำได้
 • ทำให้เด็กมีความมั่นใจในเรื่องการทำคณิตศาสตร์มากขึ้น
 • เพิ่มการจินตนาการ
 • เพิ่มความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
 • เพิ่ม/ฝึก สมาธิ

สมองของมนุษย์ประกอบด้วยกันอยู่ 2 ซึกนั่นคือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา เด็กประมาณ 95% จะใช้สมองซีกซ้ายเพียงซีกเดียว โดยขาดการใช้สมองซีกขวาซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของความฉลาด

นอกจากเรื่องการคำนวณแล้วการเรียนลูกคิดยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อีกด้วย

 • ทำให้เด็กมีสมาธิ
 • เพิ่มศักยภาพของการจำ
 • ทำให้เด็กสามารถฟังและอ่านเร็วขึ้น

Nada kids

“NADA” สถาบันจินตคณิตแนวใหม่ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองเสริมสร้างสมาธิ สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นสื่อการสอน เสริมสร้างทักษะการคิดแบบลูกคิด ตัวเลขนี้จะช่วยให้เซลล์สมองทั้ง 2 ฝั่งได้รับการกระตุ้น ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสมดุลยิ่งขึ้นสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ หลักสูตรมีความเรียนง่าย สนุก และมีความท้าทายตามวัยของเด็ก

นาดา คือสถาบันค้นคว้า และพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ สนุกสนาน ท้าทาย ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้ถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เราเรียกหลักสูตรของเราว่า “คณิตปฏิทิน”

“คณิตปฏิทิน” คือหลักสูตรจินตคณิต ซึ่งคิดค้น และพัฒนาโดย อาจารย์วิเชียร ลาตีฟ และได้เป็นผู้ก่อตั้ง ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันนาดาอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรของ NADA แบ่งออกเป็น ระดับพื้นฐาน และระดับที่ 1 ถึง 10 สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

ระดับพื้นฐาน…

 • เรียนพื้นฐานการนับจำนวน
 • ลด-เพิ่ม โดยการใช้สัญลักษณ์ นิ้วมือ แทนค่า 1 ถึง 99
 • ฝึกทำแบบฝึดหัด ตัวเลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก 3 บรรทัด ไม่มีการ ทด-ยืม 10 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
 • ทักษะการฟัง บอกโจทย์ ปฏิบัติตาม เน้นสมาธิการปฏิบัติ

Nada kids

Nada kids

 • เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองเสริมสมาธิสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป โดยใช้กระบวนการแบบลูกคิดญี่ปุ่น (จินตคณิต) ภายใต้กระบวนการฝึกทักษะ การคิดแบบลูกคิดและตัวเลขนี้ จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองทั้งสองฝั่งให้เกิดประสิทธิภาพ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ โดยเรียงลำดับความยากง่าย หลักสูตรมีความเรียบง่ายในการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
 • เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความต้องการของสมอง ฝึกฝนการคำนวณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพการแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 • สร้างความสามารถพิเศษให้กับเด็กๆด้านวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการคำนวณปฏิทินในใจได้รวดเร็วและถูกต้อง ไม่ใช้อุปกรณ์ ไม่ดูสูตร ไม่ต้องท่องจำ

Nada kids

Nada kids

เมื่อรู้แล้วปฏิบัติก็ช่วยลดปัญหาของตนเองและคนใกล้ชิดได้ จินตคณิต ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่อง เลข อย่างเดียว อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแนวทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่กำลังต้องการสร้างลูกให้สามารถทั้งเรื่องเรียน และเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง สามารถเผชิญปัญหา ปรับตัว ปรับใจ ให้สมดุลกับภาวะของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้

ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เป็นผู้ที่เติบโต อย่างมีศักยภาพ”….รายละเอียด

 สาขา ถลาง
โทร.088-8279344
310/124 ถนนบ้านดอน ตำบลเทพกระษัตรี (ตลาดสดเทศบาลกระษัตรี) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สาขาในอำเภอเมือง
โทร.089 -651 1509,084-184-0070
4/10 ถนนสตูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตรงข้ามร้านหมี่แป๊ะเถว เยื้องโรงเรียนปลูกปัญญา)

 สาขากะทู้
ร้าน Aom-Tech อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.080-5213888

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

การเรียนการศึกษา หรือโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.