Featured Student

“NADA Kids ” คณิตปฏิทิน พัฒนาสมองสร้างเด็กอัจฉริยะ

วิชาคณิตศาสตร์ คือวิชาที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่ชอบเรียน หลายเสียงบอกว่าเป็นเพราะเข้าใจยาก และสับสนกับตัวเลข แต่ในปัจจุบันวิธีการคิดคำนวณถูกพัฒนาให้เข้าใจ และนำมาใช้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการคิดคำนวณแบบรวดเร็ว อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนาสมองได้ด้วย ก็คือ วิธีคิดจินตคณิต

วิธีคิดจินตคณิต คือ การใช้จินตนาการในการคิดคำนวณจำนวนเลขต่าง ๆ ด้วยการสมมุติเป็นภาพลูกคิด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการผสม ผสานสมองทั้ง 2 ซีก ให้ใช้ควบคู่กันไป โดยสมองซีกซ้าย ที่ถูกแยกให้เป็นสมองซีกที่ใช้คิดวิเคราะห์ หรือเรียกได้ว่า เป็นสมองซีก ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้คิดคำนวณตัวเลข จะถูกใช้ควบคู่ไปกับ สมองซีกขวา หรือสมองซีกแห่งจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ ด้วยวิธีการง่าย ๆ นั่นคือ การใช้สมองซีกขวาจินตนาการภาพลูกคิด และใช้สมองซีกซ้ายคำนวณตัวเลขจากลูกคิดในจินตนาการนั้น ด้วยความมีสมาธิ

ซึ่งวิธีคิดจินตคณิต เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว สามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลข เพราะวิธีการใช้จินตคณิตในการคำนวณนั้น คือการฝึกสมาธิ และฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดนั่นเอง

เรียนจินตคณิตมีประโยชน์อย่างไร? ในการเรียนจินตคณิตนั้นจุดประสงค์หลักไม่ได้ให้เด็กนั้นสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง แต่เป็นการเรียนโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีก ซึ่งผลพลอยได้จากการเรียนคือ

 • การเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข
 • การคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร และนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มท่องสูตรคูณสามารถท่องจำได้
 • ทำให้เด็กมีความมั่นใจในเรื่องการทำคณิตศาสตร์มากขึ้น
 • เพิ่มการจินตนาการ
 • เพิ่มความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
 • เพิ่ม/ฝึก สมาธิ

สมองของมนุษย์ประกอบด้วยกันอยู่ 2 ซึกนั่นคือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา เด็กประมาณ 95% จะใช้สมองซีกซ้ายเพียงซีกเดียว โดยขาดการใช้สมองซีกขวาซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของความฉลาด

นอกจากเรื่องการคำนวณแล้วการเรียนลูกคิดยังสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อีกด้วย

 • ทำให้เด็กมีสมาธิ
 • เพิ่มศักยภาพของการจำ
 • ทำให้เด็กสามารถฟังและอ่านเร็วขึ้น

Nada kids

“NADA” สถาบันจินตคณิตแนวใหม่ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองเสริมสร้างสมาธิ สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นสื่อการสอน เสริมสร้างทักษะการคิดแบบลูกคิด ตัวเลขนี้จะช่วยให้เซลล์สมองทั้ง 2 ฝั่งได้รับการกระตุ้น ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสมดุลยิ่งขึ้นสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ หลักสูตรมีความเรียนง่าย สนุก และมีความท้าทายตามวัยของเด็ก

นาดา คือสถาบันค้นคว้า และพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตแนวใหม่ สนุกสนาน ท้าทาย ด้วยการคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ในใจ ได้ถูกต้อง ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที เราเรียกหลักสูตรของเราว่า “คณิตปฏิทิน”

“คณิตปฏิทิน” คือหลักสูตรจินตคณิต ซึ่งคิดค้น และพัฒนาโดย อาจารย์วิเชียร ลาตีฟ และได้เป็นผู้ก่อตั้ง ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันนาดาอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรของ NADA แบ่งออกเป็น ระดับพื้นฐาน และระดับที่ 1 ถึง 10 สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

ระดับพื้นฐาน…

 • เรียนพื้นฐานการนับจำนวน
 • ลด-เพิ่ม โดยการใช้สัญลักษณ์ นิ้วมือ แทนค่า 1 ถึง 99
 • ฝึกทำแบบฝึดหัด ตัวเลข 1 หลัก สลับ 2 หลัก 3 บรรทัด ไม่มีการ ทด-ยืม 10 ข้อ ไม่เกิน 5 นาที
 • ทักษะการฟัง บอกโจทย์ ปฏิบัติตาม เน้นสมาธิการปฏิบัติ

Nada kids

Nada kids

 • เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองเสริมสมาธิสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป โดยใช้กระบวนการแบบลูกคิดญี่ปุ่น (จินตคณิต) ภายใต้กระบวนการฝึกทักษะ การคิดแบบลูกคิดและตัวเลขนี้ จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองทั้งสองฝั่งให้เกิดประสิทธิภาพ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ โดยเรียงลำดับความยากง่าย หลักสูตรมีความเรียบง่ายในการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
 • เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความต้องการของสมอง ฝึกฝนการคำนวณอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพการแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 • สร้างความสามารถพิเศษให้กับเด็กๆด้านวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการคำนวณปฏิทินในใจได้รวดเร็วและถูกต้อง ไม่ใช้อุปกรณ์ ไม่ดูสูตร ไม่ต้องท่องจำ

Nada kids

Nada kids

เมื่อรู้แล้วปฏิบัติก็ช่วยลดปัญหาของตนเองและคนใกล้ชิดได้ จินตคณิต ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่อง เลข อย่างเดียว อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแนวทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่กำลังต้องการสร้างลูกให้สามารถทั้งเรื่องเรียน และเป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็ง สามารถเผชิญปัญหา ปรับตัว ปรับใจ ให้สมดุลกับภาวะของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้

ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เป็นผู้ที่เติบโต อย่างมีศักยภาพ”….รายละเอียด

 สาขา ถลาง
โทร.088-8279344
310/124 ถนนบ้านดอน ตำบลเทพกระษัตรี (ตลาดสดเทศบาลกระษัตรี) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สาขาในอำเภอเมือง
โทร.089 -651 1509,084-184-0070
4/10 ถนนสตูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตรงข้ามร้านหมี่แป๊ะเถว เยื้องโรงเรียนปลูกปัญญา)

 สาขากะทู้
ร้าน Aom-Tech อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร.080-5213888

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

Nada kids

การเรียนการศึกษา หรือโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.