Featured People

“ญรงค์ ไชยโม” ผู้ผลักดันกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ GO-ECO Phuket

ญรงค์ ไชยโม

การที่เกาะภูเก็ต มีธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญที่สุดคือ “ท้องทะเล” ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งหาดทรายขาว ทะเลสีคราม และปะการังที่สมบูรณ์ แต่นั่นเป็นเพียงแง่มุมด้านบวกซึ่งเห็นได้จากภาพโฆษณาบนสื่อต่างๆ ในอีกมุมหนึ่งทะเลภูเก็ตกำลังเผชิญกับปัญหาขยะ อันเกิดจากผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ซึ่งกำลังส่งผลกระทบร้ายแรงในวงกว้าง

“ณรงค์ ไชยโม” หรือ คุณที ผู้ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเรือท่องเที่ยวและดำน้ำในภูเก็ต มากว่า 10 ปี ได้รับรู้สถานการณ์ดังกล่าว และตัดสินใจที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อท้องทะเล อันเป็นสมบัติล้ำค่าในการทำมาหากินของเขา ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล” (ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ) หรือ GO-ECO Phuket

GO-ECO Phuket

หนุ่มอีสาน รักษ์ทะเลภูเก็ต

คุณที เล่าว่า เขาเองไม่ใช่คนภูเก็ต แต่เกิดที่บุรีรัมย์ เขามีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต และหลงใหลในท้องทะเล และยิ่งไปกว่านั้นโลกใต้ท้องทะเลเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจ เขาเริ่มดำน้ำในภูเก็ต ตั้งแต่อายุเพียงแค่ 7 ขวบ และก็ฝากชีวิตไว้บนเกาะแห่งนี้ และต่อมาเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เขาได้เปิดกิจการเรือท่องเที่ยวและฝึกสอนดำน้ำ ขึ้นมา

GO-ECO Phuket

GO-ECO Phuket

แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งบนทะเลและใต้ทะเลอยู่ในขั้นวิกฤติ มีการทิ้งขยะจากบนเกาะลงไปในทะเล พัดพาไปตามเกาะแก่งต่างๆ พลาสติกและโฟมลอยล่องอยู่บนผิวทะเล ขยะที่มีน้ำหนักมากก็จมลงไปทำลายปะการัง และส่งผลไปถึงการทำลายห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ซึ่งคุณที เสริมว่าส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นคนไทย ทั้งจากกรุ๊ปทัวร์, โรงแรม, เรือท่องเที่ยว ซึ่งค่อนข้างขาดความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของทะเล แต่ในส่วนของผู้ประกอบการดำน้ำ และกลุ่มนักดำน้ำ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง 90% เป็นชาวต่างชาติ กลับมีความรับผิดชอบต่อท้องทะเล โดยได้รวมกลุ่มกันออกดำน้ำเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งตัวคุณที เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดำน้ำ เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่ต้องให้ฝรั่งมาเก็บกวาดขยะในบ้านของเรา ในขณะที่คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกลับนิ่งเฉย และยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นทุกวัน คุณทีเชื่อมั่นว่าหากสามารถจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เป็นงานขนาดใหญ่ ที่ใช้แนวทางบูรณาการให้หลายภาคส่วนในภูเก็ต ได้มาร่วมมือกัน จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในทะเลภูเก็ต ให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย

GO-ECO Phuket

จุดเริ่มต้นและอนาคตของ GO-ECO Phuket

คุณที ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของเรือให้บริการนำเที่ยวและำฝึกสอนดำน้ำ Similan Queen Diving Center ได้นำแนวความคิดดังกล่าวไปหารือกับ คุณโทนี่ แอนดรูว์ ผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ PADI (บริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจดำน้ำของโลก) ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนในด้านเครื่องไม้เครื่องมือ และแนวร่วมอาสาสมัครนักดำน้ำ แต่โครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือ และนับว่าเป็นเรื่องดีที่กิจกรรม GO-ECO Phuket ได้รับการสนับสนุนหลักๆ จาก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 5, กองทัพเรือภาคที่ 3 รวมถึงองค์กรแนวร่วมอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ร่วมให้การสนับสนุน เช่น ททท.ภูเก็ต, อบจ.ภูเก็ต, ตำรวจน้ำภูเก็ต, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และสถานศึกษา ฯลฯ รวมถึงสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์

GO-ECO Phuket

กิจกรรม GO-ECO Phuket ที่ได้จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และครั้งที่สองในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกตลอดจนรณรงค์ลดการทิ้งขยะลงในทะเล และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในธุรกิจดำน้ำของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักดำน้ำเข้าร่วมประมาณเกือบ 1,000 คน เรือท่องเที่ยวกว่า 10 กว่าลำ ช่วยกันพานักดำน้ำไปเก็บขยะตามเกาะแก่งต่างๆ ข้างเคียง เช่น เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชา-น้อย รวมถึงประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และนักท่องเที่ยว ร่วมกันเก็บขยะบนชายหาด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามที่สามารถดึงมวลชนจำนวนมาก มาร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไปพร้อมๆ กัน

คุณทีเสริมว่า ในอนาคตทางกลุ่ม GO-ECO Phuket และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ จะพยายามผลักดันให้เป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อปลุกจิตสำนึกการท่องเที่ยวทางทะเล และให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าในรูปแบบของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพราะขยะกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยว อีกทั้งจะดำเนินงานควบคู่ไปกับการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการดูแลท้องทะเลแก่เด็กๆ ตามสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีสำคัญมากที่สุด เนื่องจากจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมในอนาคตต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม GO-ECO Phuket ได้ทาง
www.facebook.com/goecophuket

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.