คุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต
Featured People

คุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต

ณ ตอนนี้จังหวัดภูเก็ตของเรา มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักด์สหรัฐเม็กซิโก เรียบร้อยแล้ว ทีมงาน Phuketindex.com จึงขอนำข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ต่างๆ ของ กงสุลกิตติมศักด์สหรัฐเม็กซิโก และข้อมูลในการติดต่อสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน

คุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต

อยากทราบความรู้สึกของคุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต
ดิฉันมีความยินดี รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง 2 ประเทศ คือ สหรัฐเม็กซิโก และประเทศไทย ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม

ความเป็นมาของกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต
ประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโกเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน โดยทางการเมืองประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโกได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2518 นับรวมถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 44 ปี โดยฝ่ายประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย ณ กรุงเม็กซิโกเมื่อปี พ.ศ. 2521 และสหรัฐเม็กซิโกเปิด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ 2532

ในส่วนของกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต ดิฉันได้รับตราตั้งจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามอนุมัติบัตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดิฉันได้จัดพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีท่านอุปทูต ฮวน มานูแอล กอนซาเลส บัสทอส (Minister Juan Manuel Gonzalez Bustos) รักษาการแทนท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก ประจำประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านกงสุลใหญ่ ท่านกงสุล ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เป็นสักขียพยานจำนวนมาก นับเป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกแห่งที่ 3 ในประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ตที่มีอะไรบ้าง ครอบคลุมกี่จังหวัด
กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกเป็นตัวแทนของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อปฏิบัติงานคุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือชาวเม็กซิกันในประเทศไทย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างงาน การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา

คุณณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ประจำจังหวัดภูเก็ต
จะติดต่อกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ตได้ช่องทางใดบ้าง
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

ที่อยู่: อาคาร เดอะ พลาซ่า สุรินทร์ ชั้น 3 เลขที่ 5/50 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: (+66) 76 270 555, (+66) 76 271 638
แฟกซ์: (+66) 76 271 242
อีเมล: apple@paradisephuket.com, sujate@paradisephuket.com, kanjana@paradisephuket.com
เว็บไซต์: www.mexicoconsulatephuket.com
เวลาทำการ: 08.30 – 12.00, 13.00 – 17.30 (จันทร์ – ศุกร์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.