Pierre-André เติบโตมาในครอบครัวนักประกอบการด้านโรงแรมและร้านอาหารในสวิตเซอร์แลนด์

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่เศษบริเวณสวนป่าบางขนุนอำเภอถลาง

“ภูเก็ตเมืองทอง เนืองนองด้วยทรัพย์นานา แร่ยางผักปลา เนืองพนาสง่าศิลป์ ชาวเมืองหญิงชายยิ้มพรายร่าเริงอาจินต์ ศิลธรรมประจำถิ่น เมตตาหลั่งรินและสามัคคี นามหาดสุรินทร์ แดนดินราไวย์ชื่อดัง ร่มเย็นชวนนั่ง ยอดเขารังเมื่อราตรี แพรวพราวพโยม แสงทองชาติไทยแจ่มศรี เสียงยานยนต์ระคนถี่ ถิ่นแดนคนดี ขึ้นชื่อลือไกล

สถานที่ที่เราจะพาไปวันนี้ คือ แหล่งรวมของฝากสารสิน ตั้งอยู่ที่ตีนสะพานขาออกจากภูเก็ตซึ่งเป็นสะพานใหม่