Beauty & Wellness Featured

โรคพยาธิหัวใจ

Pathological Heart

โรคพยาธิหัวใจ คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากพยาธิหัวใจ (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dirofilariaimmits) โดยมียุงเป็นพาหะ สามารถเกิดขึ้นได้ในสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ แม้กระทั้งมนุษย์

ประเทศไทยจัดเป็นเขตระบาดของโรคนี้เพราะมีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การแพร่พันธุ์ของยุงและมีสุนัขจรจัดจำนวนมากที่เป็นแหล่งของการแพร่กระจายโรค การติดพยาธินี้นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพสุนัขแล้ว ยังกระทบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจผู้เป็นเจ้าของด้วย ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคจึงเป็นการจัดการปัญหาโรคพยาธิหัวใจที่ดีที่สุด สำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

อันตรายจากพยาธิหัวใจ

ในสุนัข

พยาธิหัวใจขัดขวางการทำงานของหัวใจ รบกวนการทำงานของลิ้นหัวใจ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะหัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหัวใจข้างขวาล้มเหลวตามมา ซึ่งทำให้เกิดโรคตับเข็ง ท้องมาน และโรคไตวาย

ในคน
มีรายงานทางวิทยาศาสตร์พบว่ายุงที่กัดสุนัขและแมว ทีมีพยาธิหัวใจแล้วมากัดคน คนก็สามารถติดพยาธิหัวใจได้เช่นกัน

อาการของโรคพยาธิหัวใจ
หากเป็นระยะแรกเริ่มอาจไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่ถ้ามีพยาธิจำนวนมาก สุนัขมักไอแห้งๆ และเป็นอย่างเรื้อรัง มีอาการหอบ เหนื่อยง่ายหลังออกกำลังกาย และ เบื่ออาหาร

การป้องกันโรคพยาธิหัวใจชนิดฉีดปีละครั้ง
การป้องกันพยาธิหัวใจด้วยตัวยา Moxidectin SR (Sustained Release) ในรูปแบบฉีดปีละครั้ง โดยยา Moxidectin SR จะออกฤทธิ์ป้องกันพยาธิหัวใจได้ยาวนาน 12 เดือน

โปรแกรมสำหรับลูกสุนัข
ลูกสุนัขควรได้รับการป้องกันครั้งแรกเมื่อมีอายุ 3 เดือน ซึ่งจะให้ผลป้องกันโรคพยาธิหัวใจได้นานอย่างน้อย 6 เดือน

ข้อแนะนำอื่นๆ
สามารถพร้อมกับการให้วัคซีน หรือ ยาชนิดอื่นๆได้

วิธีการป้องกันโรคพยาธิหัวใจ
วิธีที่ง่ายและดีที่สุดคือ นำสุนัขไปพบแพทย์เพือให้การป้องกันที่มีฤทธิ์ยาวนานและครอบคลุมตลอดทั้งปี พร้อมกับการตรวจสุขภาพ เป็นประจำสม่ำเสมอ

ความปลอดภัย
ลูกสุนัขอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
สุนัขพ่อพันธ์
สุนัขแม่พันธ์
สุนัขที่ให้ผลบวกต่อการเป็นโรคพยาธิหัวใจ
สุนัขพันธ์คอลลี่ที่ไวต่อไอเวอร์เม็กติน

 
ข้อมูล – โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.