Arts & Culture Featured

วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 103.25 MHz

“วัดเจริญสมณกิจ” หรือวัดหลังศาล เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับความศรัทธาจากชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมเลือกฟังเทศน์ ฟังธรรม ที่วัดหลังศาลเช่นกันเพราะมีพระอาจารย์ชื่อดังสลับสับเปลี่ยนมาเทศนาธรรมอยู่เป็นประจำ นอกจากจะมีเทศนาธรรมภายในวัดแล้ว วัดหลังศาลยังได้มีเทศนาธรรมผ่านสื่อวิทยุฯ โดยได้จัดตั้งสถานีฯ อยู่ภายในวัด ซึ่งออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีชื่อว่า“สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน คลื่น 103.25 MHz”

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 103.25 MHz ตั้งอยู่บนเนินเขา "วัดหลังศาล"
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 103.25 MHz ตั้งอยู่บนเนินเขา “วัดหลังศาล

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 103.25 MHz รูปแบบธรรมะ ซึ่งได้รับการจัดตั้งจาก“หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” โดยมีสถานีฯ หลักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งหลวงตามหาบัวมีความประสงค์ต้องการเผยแพร่ธรรมะและเพื่อให้ธรรมะได้เข้าถึงชาวพุทธมากขึ้น เพราะเห็นว่าชาวพุทธส่วนใหญ่มักได้ฟังเทศน์ ฟังธรรมเฉพาะในวัดหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น จึงได้เพิ่มการเผยแพร่ธรรมะและเทศนาธรรมผ่านสื่อวิทยุฯ

ในการก่อตั้งสถานีฯ งบประมาณทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธและลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว โดยสถานีฯ ที่แรกตั้งอยู่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี หรือเรียกว่า”สถานีฯแม่” นั่นเอง และต่อมาได้มีการขยายสถานีฯ เพิ่มไปยังวัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน คลื่น 103.25 MHz จังหวัดภูเก็ต วัดหลังศาลได้ถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งของสถานีฯ เพื่อเป็นสถานีฯเครือข่ายและช่วยในการเผยแพร่ธรรมะและประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นให้กับชาวพุทธในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยภายใต้การดูแลของ”พระอาจารย์จำรัส จันทะโชโต” เจ้าอาวาสวัดหลังศาล

พระอาจารย์จำรัส จันทะโชโต เจ้าอาวาสวัดหลังศาล (ภาพจาก Facebook วัดเจริญสมณกิจ)
พระอาจารย์จำรัส จันทะโชโต เจ้าอาวาสวัดหลังศาล (ภาพจาก Facebook วัดเจริญสมณกิจ)

สำหรับการออกอากาศตลอด 24 ชม. ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ (บางส่วน) ช่วงเช้าจะออกอากาศข่าวจากสถานีฯ ท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ในเวลา 7.00 -7.30 น หลังจากจบข่าวท้องถิ่น จะเป็นการออกอากาศเทปเทศนาธรรมของอาจารย์ เกจิชื่อดังจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และช่วงกลางคืนจะเป็นเทปเทศนาธรรมของหลวงตามหาบัวตลอดทั้งคืน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนจนถึงวัยชรา

สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานีฯ ได้มาจากเงินบริจาคโดยพุทธศาสนิกาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตามสถานีฯ ต้องมีการออกอากาศตลอดเวลา และมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง หากท่านใดมีความประสงค์ช่วยเหลือสถานีฯ สามารถบริจาคค่าบำรุงรักษาสถานีฯ ได้โดยตรงที่วัดหลังศาล หรือวัดเจริญสมณกิจ ถ.โต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ .ภูเก็ต

 

เรื่อง / ภาพ…ปริญา ลันสุชีพ 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.