Arts & Culture Featured Lifestyle

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตของศิลปินห้องมืด
ภาพจาก Phuket darkroom Club (PDC)

ในยุคที่เทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพ และโปรแกรมตกแต่งภาพ ก้าวหน้าจนสามารถเนรมิตรแสง หรือสี ได้ตามจินตนาการ ทำให้ระบบ “ดิจิตอล” และกลไก “ออโต้” ยึดครองพื้นที่ความคิดของนักถ่ายภาพส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักถ่ายภาพส่วนหนึ่งขอหวนคืนสู่สามัญ (Back to Basic) ด้วยการท่องโลกผ่านมุมมองกล้องฟิล์มอนาล็อก และภาพขาวดำ ในห้องมืดของพวกเขาเอง

Phuket Darkroom Club (PDC) คือชื่อเรียกของกลุ่มนักถ่ายภาพในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความหลงใหล “ภาพขาวดำ” โดยพวกเขาเชื่อว่าสุนทรียภาพทางศิลปะ ได้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวในมุมมองที่แตกต่างบนโลกสีขาวดำ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมรอยต่อของความเก่าคลาสสิคและร่วมสมัยให้มารวมกันในพื้นที่เดียวกัน และกำลังส่งผ่านแนวคิดแลกเปลี่ยนเทคนิค พร้อมหาแนวร่วมเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Phuket Darkroom Club

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

World in Grey

จากการปลีกเวลางานส่วนตัวของเหล่าสมาชิก Phuket Darkroom Club มาระดมความคิดและคัดสรรผลงานขาวดำอันทรงคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน นำออกมาจากห้องมืด (สถานที่สำหรับล้างฟิล์ม) โดยภาพถ่ายที่จัดแสดงทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการล้างฟิล์มและอัดขยายด้วยวิธีการดั้งเดิมซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน มาจัดนิทรรศการ World in Grey ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (ธนาคารชาร์เตอร์) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานออกสู่สายตาสารธารณะชนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเสพย์ความสุนทรียะของศิลปะภาพขาวดำทำมือ เช่น ภาพการเสด็จประพาสเกาะภูเก็ตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในปี พ.ศ. 2502และภาพถ่ายทางอากาศของเกาะภูเก็ตในสมัยนั้น เป็นต้น ทั้งยังมีผลงานของศิลปะภาพขาวดำระดับประเทศไทยและนานาชาติ ให้เกียรติมาจัดแสดงอีกจำนวนหนึ่ง

และอีกไฮไลท์สำคัญของงานในวันนั้น คือได้มีการเชิญ กันต์ สุสังกรกาจน์ หรือ ครูกันต์ ขาวดำ (ช่างภาพ Fine Art & B&W Landscape) ปรมาจารย์ด้านภาพถ่ายขาวดำของเมืองไทย มาจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป เผยเทคนิคและวิชาการถ่ายภาพขาวดำกันอย่างลึกซึ้ง

หากคุณคือผู้ที่ชื่นชอบเสพย์งานศิลป์ หรือคุณเป็นผู้ที่หลงใหลการถ่ายภาพ เราขอท้าให้คุณลองไปท่องเที่ยว ณ โลกขาวดำของพวกเขา เพื่อไปสัมผัสชั้นเชิง อารมณ์ และแง่มุมที่แปลกใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น หรือไม่เคยสนใจมาก่อน

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

“โลกขาวดำ” พื้นที่ชีวิตศิลปินห้องมืด

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.