Arts & Culture Featured Lifestyle

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

จุดเริ่มต้นของ ‘งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต’ เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โดยมีการจัดงานขึ้น ณ ถนนถลาง และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารอันเป็น มรดกล้ำค่าของเมืองภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเมือง อันจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง เดิมทีงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตจะเน้นให้คนภูเก็ตเองมาร่วมงานเพื่อร่วม ลำลึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของภูเก็ต แต่เนื่องจากในปีหลังๆ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ประชาชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น จึงทำให้ลักษณะของงานมีสีสันและร่วมสมัยกว่าเดิม งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตนั้นจัดขึ้นติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชาวภูเก็ตจัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี ภายใต้โครงการ พัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ที่เน้นถึงความสำคัญในการรักษาช่องทางเดินหรือหง่อคาขี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาคารตึกแถวชิโนโปรตุเกส นอกจากนี้ งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ยังส่งผลทำให้สภาพของอาคารเก่าที่มีคุณค่าได้รับการบูรณะ และยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ต ทั้งทางด้านอาหาร ขนม การละเล่น การแต่งกาย และการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ซึ่งขนบธรรมเนียม-ประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป โดยสาเหตุที่เลือกถนนถลางเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมย้อนอดีตของเมืองภูเก็ต ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุด

ในงานนอกจากตึกรามบ้านช่องที่เป็นศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งประดับไฟอย่าง งดงามแล้ว ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ของภูเก็ต ซุ้มขายเสื้อยืดเก๋ๆ รวมถึงซุ้มถ่ายภาพกับบรรยากาศแบบภูเก็ต วงดนตรีของเหล่านักเรียนที่มาแสดงความสามารถกันแทบทุกโรงเรียนทั้งเพลงสากล เพลงแจ๊ส ลูกทุ่ง และสตริง เรียกได้ว่างานนี้สนุกได้ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่กันเลยทีเดียว

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

Response code is 404

One Comment

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.