“ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต” อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของประเทศไทย
Featured Lifestyle Visit

“ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต” อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของประเทศไทย

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัด คือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง ที่พ่อเมือง และหน่วยงานราชการต่างๆ ใช้เป็นที่ดำเนินงานบริหาร อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย เมื่อยามมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มีความพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆ ตรงที่ตัวอาคารศาลากลางมีความเก่าแก่ และมีการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ต เราลองมาดูประวัติความเป็นมา พร้อมรับชมภาพบรรยากาศที่สวยงามแบบคลาสสิค ก่อนที่ศาลากลางแห่งนี้จะถูกปรับโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ให้เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นในสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต คือ ระหว่าง พ.ศ.2450 – 2456 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) ได้กำหนดให้บริษัททุ่งคาคอมเปาต์เป็นผู้สร้างให้ เพื่อแลกเปลี่ยน กับการอนุญาตให้ประทานบัตรในการขุดแร่ ณ ที่ทำการรัฐบาลเก่าบริเวณถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ถนนพังงา ถนนสุรินทร์ และถนนสุทัศน์ (หรือที่ดินบริเวณด้านหน้าไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน) ซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง และบริษัททุ่งคาคอมเปาต์ได้ ให้ช่างชาวอิตาเลี่ยนเป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังเป็นศาลากลาง ที่สร้างได้แปลก และแตกต่างไปจากศาลากลางจังหวัดอื่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนเนินเขาโต๊ะแซะบริเวณด้านหน้าติดกับถนนนริศร ด้านขวาติดกับถนนสุรินทร์ และด้านหลังติดกับถนนดำรง เป็นอาคารไม้สักสองชั้น มีลักษณะเป็นคอร์ต (court) คือ อาคารที่ล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยม ตรงกลางเป็นลานกว้างเปิดโล่งไม่มีหลังคา ทำเป็นสวนหย่อม มีระเบียงรอบอาคารทั้งด้านนอก และด้านใน เดินรอบอาคารได้ทั้งสองชั้น พื้นอาคารชั้นล่างสูงกว่าพื้นดิน 5 ขั้นบันได เสาอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15 x 20 ซม. ในขณะที่อาคารอื่นๆ ที่สร้างในสมัยเดียวกัน จะมีเสาขนาดใหญ่ตั้งแต่ 60 x 60 ซม.ขึ้นไป การตกแต่งมุมเสาด้านบนตกแต่งด้วยไม้สักฉลุลวดลาย และที่เด่นสำหรับ อาคารหลังนี้ คือ เป็นอาคารที่ประกอบด้วยประตูทั้งหมด จำนวน 99 ประตู แต่จะไม่มีหน้าต่าง ต่อมาในภายหลังได้มีการต่อเติมหน้าต่าง จำนวน 2 บาน ทางมุขด้านหลังของอาคาร การตกแต่งประตูของอาคารนั้น ด้านบนของแต่ละประตูตกแต่งด้วยไม้สักฉลุเป็นลวดลายคล้ายดอกทิวลิป และสำหรับอาคารชั้นล่างนอกจากจะมีการตกแต่งประตูแบบดังกล่าวแล้ว เหนือขึ้นไปจากประตูได้ทำเป็นช่องลมเพิ่มขึ้น และตกแต่งด้วยไม้สัก ขนาดใหญ่กว่าฉลุเป็นลวดลายรูปดอกไม้อยู่ในแจกัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.