Featured Lifestyle Visit

“ศาลเจ้าชิดเชี่ยว” ที่ประทับองค์เทพธิดาทั้งเจ็ด

"ศาลเจ้าชิดเชี่ยว" ที่ประทับเทพธิดาเจ็ดองค์

ศาลเจ้าชิดเชี่ยวเนียวม่า หรือ ศาลเจ้าชิดแชเนียวม่า ตั้งอยู่ ณ บ้านชิดเชี่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดถนนวิชิตสงครามฝั่งตะวันตก ใกล้แมคโคร ศาลเจ้าชิดเชียวเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูเก็ต มีอายุ 200 กว่าปี แต่ตัวอาคารศาลเจ้าหลังปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2350 เนื้อที่ดินในปัจจุบันประมาณ 200 ตารางวา

"ศาลเจ้าชิดเชี่ยว" ที่ประทับเทพธิดาเจ็ดองค์

จากตำนานศาลเจ้า กล่าวว่า ณ บริเวณศาลเจ้าในปัจจุบันเดิมเป็นท้องทุ่งหญ้า มีชาวบ้านเอาควายไปผูกให้กินหญ้า ชาวบ้านคนหนึ่งเห็นหลักไม้ปักอยู่จึงเอาเชือกล่ามควายไปผูกกับหลักไม้นั้น ก็บังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทันใด ชาวบ้านคนนั้นตกใจจึงบอกเพื่อนบ้านชิดเชี่ยวให้ไปดู ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเห็นว่าควรที่จะถามเทพเจ้าที่เข้าทรง ว่าจะเป็นที่ดีหรือร้ายประการใด เมื่อคนทรงเทพเจ้าบอกว่า บริเวณที่ดินตรงนั้นเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ เป็นที่ของเทพธิดาเจ็ดองค์จากดวงดาวเจ็ดดวง เรียกว่า “ชิดแชเนียวม่า” เมื่อชาวจีนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ทราบว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นของพระชิดแชเนียวม่า จึงร่วมมือกันโดยมี นาย”อ๋องอากิ้ว” เป็นหัวหน้า สร้างศาลเจ้าชิดแชเนียวม่าขึ้นประมาณ พ.ศ. 2530 โดยอาจจะสร้างหลังคามุงจากกั้นจากแล้วพัฒนาเป็นมุงสังกะสี เมื่อนายเหมืองคือ นายตันฉ้วนกิ๋ว เจ้าของเหมืองดีบุกและที่ดินใกล้บริเวณนั้นได้บวงสรวงขอพรให้ทำเหมืองดีบุกได้สะดวกและร่ำรวย จะก่อสร้างศาลเจ้าให้ดีกว่าเดิม แล้วท่านก็ได้ทำตามที่ขอพร โดยก่อเป็นตึก จนมาถึง พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ ที่บริเวณเดิม ตระกูลเอกวานิชได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้ศาลเจ้าอีกส่วนหนึ่ง

"ศาลเจ้าชิดเชี่ยว" ที่ประทับเทพธิดาเจ็ดองค์

"ศาลเจ้าชิดเชี่ยว" ที่ประทับเทพธิดาเจ็ดองค์"ศาลเจ้าชิดเชี่ยว" ที่ประทับเทพธิดาเจ็ดองค์

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.