Student

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก อีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และสอนสด จากครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในเรื่องของวิชาฟิกสิกส์ สามารถทำให้วิชาที่ใครๆก็รู้จักว่ายาก กลับกลายให้เป็นวิชาที่ง่าย และเป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย 

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกันก่อนว่า “ฟิสิกส์” คืออะไร ?

 • ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ
 • ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน
 • ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล
 • ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

ฟิสิกส์ คือความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ฟิสิกส์

ในปัจจุบัน วิชา ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวาง และ ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อยๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล (สาขาย่อย ฟิสิกส์พลาสมา สำหรับงานวิจัย ฟิวชั่น)

นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการทำงานของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านทฤษฎี และ นักฟิสิกส์ที่ทำงานทางด้านการทดลอง โดยที่งานของนักฟิสิกส์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรือ อธิบายการทดลองใหม่ๆ ในขณะที่ งานการทดลองนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีสร้างขึ้น การตรวจทดสอบการทดลองที่เคยมีผู้ทดลองไว้ หรือแม้แต่ การพัฒนาการทดลองเพื่อหาสภาพทางกายภาพใหม่ๆทั้งนี้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของการสังเกต และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่งขยายออกไป ข้อมูลที่ได้ใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมทำนายไว้ ทำให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ความสามารถในการทำนายมีมากขึ้น

ฟิกสิกส์โกเอก คืออะไร ? ฟิกสิกส์โกเอก คือสถาบันสอนวิชาฟิกสิกส์หรือกวดวิชา สำหรับใจจังหวัดภูเก็ตแล้ว ตั้งอยู่ที่อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรู้เลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่ รวบรวมแหล่งกวดวิชาและสถาบันต่างๆไว้มากมาย อย่างเช่น ฟิกสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก
ครูโกเอก
นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์

ครูโกเอก : นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์
เฉลยการบ้านผ่าน facebook : ฟิสิกส์โกเอก
และให้นักเรียนทบทวนทาง YouTube Channel : physicskoake
พัฒนามาเป็น:  www.physicskoake.com

เรียนฟิสิกส์ ทบทวนฟิสิกส์ ทำแบบฝึกหัดฟิสิกส์ ด้วยตนเองที่บ้าน
ด้วยระบบเรียนออนไลน์ของฟิสิกส์โกเอก สามารถเรียนได้ทุกที่ เช่น ที่บ้าน, ที่มำงานของคุณพ่อ คุณแม่  และทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เนต สามารถเรียนได้ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น
นักเรียนจะมีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัว เล่นดนตรี กีฬา (เนื่องจากไม่ต้องเดินทางและตื่นนอนแต่เช้า) มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีเวลาทบทวนบทเรียนและทำการบ้านมากขึ้น

ตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
เนื้อหาฟิสิกส์ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 วีดีโอและเอกสารการเรียนทั้งหมดจากคอร์สสอนสดฟิสิกส์ของโกเอก (เปิดกวดวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 10 ปี) เนื้อหาที่โกเอกสอนสามารถนำไปใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

เต็มคอร์สฟิสิกส์ ครบทุกเนื้อหา  
ฟิสิกส์โกเอกออนไลน์มีวีดีโอกว่า 300 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียน 1,800 หน้า แบบฝึกหัดกว่า 3,000 ข้อ จะทำให้นักเรียนเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดียิ่งขึ้น

เรียนฟรีแบบเต็มบท จำนวน 3 บท
เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียน ฟิสิกส์โกเอกออนไลน์ให้เรียนฟรีทันที 3 บท แบบเต็มบท โดยไม่มีเงื่อนไข ฟรี

 • บทที่ 2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (ม.4)
 •  บทที่ 9. คลื่นกล (ม.5)
 • บทที่ 18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (ม.6)

ให้โอกาสในการเรียนกับนักเรียนทุกคน 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงสมัครสมาชิกและลงทะเบียนในบทที่ให้เรียนฟรี (0 บาท) สามารถเรียนฟรีได้ทันที (เมื่อฟิสิกส์โกเอกตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

ฟิสิกส์โกเอก

คอร์สที่เปิดสอน

 • คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น : สอนตั้งแต่แต่พื้นฐาน
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  –  สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  –  อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  –  ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย

 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม2 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม2 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE : รายละเอียดคอร์ส ฟิสิกส์ENTRANCE
  – สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-6 ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปหลักการทำข้อสอบ
  – ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ย้อนหลัง 30 ปี (ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน)
 • คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 57
  – สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-6 ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปหลักการทำข้อสอบ
  – ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ย้อนหลัง 30 ปี (ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน)

ฟิสิกส์โกเอก

 • คอร์สENT57-1 (กลุ่มกลศาสตร์) เริ่มสมัครเรียนได้แล้ว
 • คอร์สENT57-2 (กลุ่มคลื่น ของไหลและแก๊ส) เริ่มสมัครเรียนได้ 16 มิ.ย. 57
 • คอร์สENT57-3 (กลุ่มไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์) เริ่มสมัครเรียนได้ 30 มิ.ย. 57

ให้ฟิกสิกส์โกเอก เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

อาคารรู้ศึกษา รู้ศึกตัวชั้น 5 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หรือรายละเอียดโดยตรงที่ www.physicskoake.com

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

การศึกษา ฝึกสอน โรงเรียน ใน จังหวัดภูเก็ต

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x