ฟิสิกส์โกเอก
Student

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก อีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และสอนสด จากครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในเรื่องของวิชาฟิกสิกส์ สามารถทำให้วิชาที่ใครๆก็รู้จักว่ายาก กลับกลายให้เป็นวิชาที่ง่าย และเป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย 

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกันก่อนว่า “ฟิสิกส์” คืออะไร ?

 • ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ
 • ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน
 • ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล
 • ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

ฟิสิกส์ คือความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า ฟิสิกส์

ในปัจจุบัน วิชา ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวาง และ ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อยๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล (สาขาย่อย ฟิสิกส์พลาสมา สำหรับงานวิจัย ฟิวชั่น)

นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการทำงานของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านทฤษฎี และ นักฟิสิกส์ที่ทำงานทางด้านการทดลอง โดยที่งานของนักฟิสิกส์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรือ อธิบายการทดลองใหม่ๆ ในขณะที่ งานการทดลองนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีสร้างขึ้น การตรวจทดสอบการทดลองที่เคยมีผู้ทดลองไว้ หรือแม้แต่ การพัฒนาการทดลองเพื่อหาสภาพทางกายภาพใหม่ๆทั้งนี้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของการสังเกต และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่งขยายออกไป ข้อมูลที่ได้ใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมทำนายไว้ ทำให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ความสามารถในการทำนายมีมากขึ้น

ฟิกสิกส์โกเอก คืออะไร ? ฟิกสิกส์โกเอก คือสถาบันสอนวิชาฟิกสิกส์หรือกวดวิชา สำหรับใจจังหวัดภูเก็ตแล้ว ตั้งอยู่ที่อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรู้เลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่ รวบรวมแหล่งกวดวิชาและสถาบันต่างๆไว้มากมาย อย่างเช่น ฟิกสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก
ครูโกเอก
นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์

ครูโกเอก : นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์
เฉลยการบ้านผ่าน facebook : ฟิสิกส์โกเอก
และให้นักเรียนทบทวนทาง YouTube Channel : physicskoake
พัฒนามาเป็น:  www.physicskoake.com

เรียนฟิสิกส์ ทบทวนฟิสิกส์ ทำแบบฝึกหัดฟิสิกส์ ด้วยตนเองที่บ้าน
ด้วยระบบเรียนออนไลน์ของฟิสิกส์โกเอก สามารถเรียนได้ทุกที่ เช่น ที่บ้าน, ที่มำงานของคุณพ่อ คุณแม่  และทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เนต สามารถเรียนได้ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น
นักเรียนจะมีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัว เล่นดนตรี กีฬา (เนื่องจากไม่ต้องเดินทางและตื่นนอนแต่เช้า) มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีเวลาทบทวนบทเรียนและทำการบ้านมากขึ้น

ตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
เนื้อหาฟิสิกส์ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 วีดีโอและเอกสารการเรียนทั้งหมดจากคอร์สสอนสดฟิสิกส์ของโกเอก (เปิดกวดวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 10 ปี) เนื้อหาที่โกเอกสอนสามารถนำไปใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

เต็มคอร์สฟิสิกส์ ครบทุกเนื้อหา  
ฟิสิกส์โกเอกออนไลน์มีวีดีโอกว่า 300 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียน 1,800 หน้า แบบฝึกหัดกว่า 3,000 ข้อ จะทำให้นักเรียนเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดียิ่งขึ้น

เรียนฟรีแบบเต็มบท จำนวน 3 บท
เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียน ฟิสิกส์โกเอกออนไลน์ให้เรียนฟรีทันที 3 บท แบบเต็มบท โดยไม่มีเงื่อนไข ฟรี

 • บทที่ 2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (ม.4)
 •  บทที่ 9. คลื่นกล (ม.5)
 • บทที่ 18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (ม.6)

ให้โอกาสในการเรียนกับนักเรียนทุกคน 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงสมัครสมาชิกและลงทะเบียนในบทที่ให้เรียนฟรี (0 บาท) สามารถเรียนฟรีได้ทันที (เมื่อฟิสิกส์โกเอกตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

ฟิสิกส์โกเอก

คอร์สที่เปิดสอน

 • คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น : สอนตั้งแต่แต่พื้นฐาน
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  –  สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  –  อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  –  ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย

 • คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม2 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 เทอม2 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 : เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
  – สอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 ตามหลักสูตรของกระทรางศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  – อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์และสรุปหลักการทำโจทย์
  – ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก พร้อมแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ออกสอบบ่อย
 • คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE : รายละเอียดคอร์ส ฟิสิกส์ENTRANCE
  – สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-6 ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปหลักการทำข้อสอบ
  – ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ย้อนหลัง 30 ปี (ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน)
 • คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 57
  – สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-6 ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปหลักการทำข้อสอบ
  – ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ย้อนหลัง 30 ปี (ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน)

ฟิสิกส์โกเอก

 • คอร์สENT57-1 (กลุ่มกลศาสตร์) เริ่มสมัครเรียนได้แล้ว
 • คอร์สENT57-2 (กลุ่มคลื่น ของไหลและแก๊ส) เริ่มสมัครเรียนได้ 16 มิ.ย. 57
 • คอร์สENT57-3 (กลุ่มไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์) เริ่มสมัครเรียนได้ 30 มิ.ย. 57

ให้ฟิกสิกส์โกเอก เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

อาคารรู้ศึกษา รู้ศึกตัวชั้น 5 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หรือรายละเอียดโดยตรงที่ www.physicskoake.com

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

ฟิสิกส์โกเอก

การศึกษา ฝึกสอน โรงเรียน ใน จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.