Featured Student

Dance สนุก Up ความสุขให้ลูกน้อยที่ “PIDA Dance Academy”

“บัลเล่ย์ เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ ถึงแม้จะมีการเต้นหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน แต่การเรียน บัลเล่ย์นั้นได้อะไรมากกว่าที่คิด”ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับการเต้นชนิดนี้กันก่อนค่ะ  “บัลเล่ต์ คืออะไร ?”  คือ การแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นและดนตรี  โดยใช้การเต้นเป็นสื่อ มีกำเนิดขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 15 ที่ประเทศฝรั่งเศส และ ได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอิตาลี บัลเลต์ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า โมเดิร์นแดนซ์ (Modern Dance) คือ การนำเอาหลักของบัลเล่ต์มาผสมผสานดัดแปลงให้เป็นการเต้น

บัลเล่ต์ จึงเปรียบเสมือนโลกในฝันของเด็กสาว การเต้นบัลเล่ต์ไม่เพียงเป็นการเคลื่อนไหวที่สวยงามเท่านั้น ยังเป็นการได้ออกกำลังกาย ทำให้รูปร่างกระชับ ได้วิ่งเล่นเต้นกับเพลงไพเราะ ได้หัวเราะเวลาเล่นในโลกจินตนาการ ชุดสวยเหมือนเจ้าหญิง ช่างเป็นวิชาที่สร้่างสมดุลย์ระหว่างการใช้ร่างกายที่ยืดหยุ่น กับการใช้จินตนาการที่ดียิ่งนัก … นี่คือสาเหตุที่เด็กผู้หญิงชอบบัลเล่ต์

การเลือกโรงเรียนบัลเลต์ และคุณครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเรียนบัลเลต์ ทั้งนี้เพราะการเรียนบัลเลต์เป็นการถ่ายทอดทักษะจากบุคคลสู่บุคคล คุณครูผู้จบการศึกษาทางด้านบัลเลต์ชั้นสูง มีบุคคลิกภาพที่ดี มีรสนิยม และการแต่งกายที่ดี มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และสุภาพ ย่อมสามารถถ่ายทอดวิชา รวมทั้งบุคคลิกที่ดีให้เด็กได้ดีกว่า

PIDA Dance Academy (phuket international dance academy)เป็นสถาบันที่เปิดสอนศิลปะการเต้น ตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพ โดยยึดระบบ ในนามสถาบัน The Australian teacher of Dancing ( A.T.O.D ) ด้วยมาตรฐานสากล ด้านบุคลากร ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  รวมทั้งสถานที่ ห้องเรียนที่สร้างขึ้นมา สำหรับการเรียนการสอนเต้นโดยตรงซึ่งมีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน จึงได้รับ เอกสิทธิ ให้เป็นตัวแทน การเผยแพร่หลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในภาคใต้และดูแลโดยคณะผู้บริหาร โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บิ๊กซีภูเก็ต และโรงเรียนดนตรีสยามกลการนคร ภูเก็ต

PIDA Dance Academy

การเรียนบัลเล่ต์มีประโยชน์มากมายต่อเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ บัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ศาสตร์หนึ่งซึ่งถ่ายทอดกันมา หลายศตวรรษ บัลเลต์ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนกลางของลำตัวของกล้ามเนื้อขา ทำให้มีตัวตรง และทรงตัวได้ดี อวัยวะภายใน เช่น หัวใจ และปอด ได้ทำงานแบบเดียวกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิค การเรียนบัลเล่ต์ทำให้ผู้ เรียนมีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วงดงาม มีรูปร่าง และบุคคลิกภาพที่ดูเป็นสง่าอย่างธรรมชาติ

นอกจากนี้ บัลเล่ต์ยังเสริมสร้างความสุนทรีย์ทางอารมณ์ ทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างมีศิลปะ ได้สัมผัสกับ ดนตรีคลาสสิค ซึ่งในชีวิตปัจจุบันเด็กมักจะไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับการฟัง หรือใช้ดนตรีคลาสสิค เด็กที่เรียนบัลเล่ต์จะรู้สึกผ่อนคลาย ฝึกฝนสมาธิ และมีความสุข

บัลเล่ต์จึงเป็นกิจกรรมพิเศษของเด็กที่น่าสนใจมากที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นทั้งศิลปะ และกีฬา

PIDA Dance Academy

PIDA

นอกจากบัลเล่ต์จะมีคุณค่าในตัวของมันเองแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการเต้นในทุกรูปแบบ เช่น คอนเทมโพราลีดานซ์ ระบำแจ๊ส ลีลาศ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะบัลเลต์สอนให้รู้ถึงความสมดุลย์ของการเคลื่อนไหว ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการสั่งการของสมองได้ว่องไว และยังเป็นพื้นฐานให้กับกีฬาหลายอย่าง เช่น ยิมนาสติค, สเก็ตน้ำแข็ง, และกีฬาอื่นๆอีกหลายประเภท

เด็กที่มีพื้นฐานของบัลเล่ต์อยู่ในตัว แม้ว่าไม่ได้เป็นนักบัลเล่ต์อาชีพ ย่อมเติบโตขึ้นด้วยความมีทักษะของร่างกายที่พร้อมจะร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ด้วยความมั่นใจในตนเอง และมักจะได้รับเลือกให้เป็นผู้แสดง และผู้แทนในกิจกรรมต่างๆของสถาบันตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงาน เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสนใจทางศิลปะแขนงต่างๆ หลายด้าน มีความเข้าใจซาบซึ้งได้ถึงวัฒนธรรมทั้งของตอนเอง หรือชาติอื่น เด็กๆเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสำหรับบางคนอาจเป็นนิสัยที่ติดตัวไปจนตลอดชีวิต

PIDA

PIDA

หลักสูตร จะเน้นหนักไปที่การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในร่างกายของเด็ก รวมไปถึงการสอนการเคลื่อนไหว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็ก โดยใช้ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามการเรียนการสอน จะผสมผสานการใช้จินตนาการและความมั่นใจ ในการแสดงความคิดของเด็ก เข้ากับการเรียนบัลเล่ต์ในขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการสอนระเบียบวินัยเบื้องต้นของเด็กเข้ากับการเล่นของเด็ก และ เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกสมาธิที่ดี รวมไปถึงการสร้างระเบียบวินัย และความอดทนในเด็ก หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักในศิลปะการเต้น

 เรียนบัลเล่ย์ไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังปลายทางไว้ให้ลูกๆ ว่าจะต้องเรียนไปจนถึงเมื่อไร? จะทำอะไรต่อไปได้? แค่เราเก็บเกี่ยวประโยชน์ระหว่างทางที่ได้เรียนรู้ นั่นก็เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดแล้วค่ะ

สนใจติดต่อได้ที่…
PIDA Dance Academy (phuket international dance academy)
เลขที่ 2/15 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

PIDA

PIDA

การศึกษา ฝึกสอน โรงเรียน ใน จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.