Featured People

“ปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ” แห่งสถาบันสอนภาษาป๊อปอัพ Play & Learn อิงลิชโปรแกรม

ปัญจมา เลื่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)
ปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ การใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คือใบเบิกทางสำคัญในการสร้างอาชีพและธุรกิจจำนวนมาก ยิ่งคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าไหร่ ก็เหมือนกับว่ารู้เขารู้เรา ได้เปรียบมากกว่าเสียเปรียบ แต่กว่าจะไปถึงจุดที่ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างถูกต้องตามหลักการ และการเริ่มปูพื้นฐานและปลูกฝังทัศนคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดก็ คือ ช่วงวัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ครอบครัวจำนวนมากเลือกที่จะส่งลูกๆ ไปเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพราะเชื่อว่าจะเป็นการสร้างอนาคตที่สดใส และมีสถาบันแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “ป๊อปอัพ อิงลิช” มีความโดดเด่นในด้านวิธีการสอน ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามความสนใจและอุปนิสัยของเด็กแต่ละคน ปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ หรือ คุณเก๋ไก๋ ศึกษาจบระดับปริญญาโท จากประเทศออสเตรเลีย เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket) เล่าถึงที่มาในการเปิดสถาบันดังกล่าวว่า เหตุผลที่เปิดกิจการนี้ขึ้นมาเพราะมาจากความเป็นแม่ โดยส่วนตัวชื่นชอบและรักในการใช้ภาษาอังกฤษ และอยากให้ลูกตัวเอง รวมถึงเด็กคนอื่นๆ ชอบเหมือนกับตนเอง เพราะมีความสำคัญเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

ปัญจมา เลื่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)

ความน่าสนใจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช?

คุณเก๋ไก๋ บอกว่า ป๊อปอัพ อิงลิช เป็นโรงเรียนสอนภาษาสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมใหม่สำหรับแนวการสอน ในการประเมินความต้องการ และระดับความสนใจของเด็กๆ ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเด็ก ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลากมิติ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยจะมีให้เลือกทั้งแบบ Class (ไม่เกิน 6 คน) และ Private Tutoring (สอนตัวต่อตัว)  เริ่มต้นที่คอร์สละ 12 ชั่วโมง ไปจนถึง 48 ชั่วโมง ต่อหนึ่งระดับ โดยใช้แบบเรียนจากประเทศอังกฤษ และสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ และมีครูคนไทยช่วยสนับสนุน

ผลลัพธ์ในการส่งลูกๆ มาเรียนที่ ป๊อปอัพ อิงลิช คือ…

เธอเล่าว่า ก่อนที่จะเรียน เราจะต้องขอพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสอบถามบุคลิก และอุปนิสัยของเด็กก่อน เพื่อจะได้วางแผนการสอนที่เหมาะกับเขา และได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ถ้าเด็กคนไหนยังไม่พร้อมที่จะเรียนร่วมกับเพื่อนๆ เราก็จะใช้วิธีพาออกไปเล่นหรือทำกิจกรรมที่เค้าชอบ และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งแวดล้อมที่เขาสนใจ แต่สำหรับเด็กที่สามารถเข้ากลุ่มได้ เราก็จะเสริมเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เสริมพัฒนาการทางอารมณ์ และปรับทัศนคติให้เด็กๆ กล้าที่จะพูด กล้าที่จะเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่านคอร์สการสอนของเราที่มุ่งหวังให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ (Play & Learn) ขอให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนจะได้ประโยชน์มากมายกลับไป นอกเหนือจากทักษะภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน

ปัญจมา เลื่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)

ปัญจมา เลื่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)

ปัญจมา เลื่ยมสุวรรณ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช (Pop Up English Language Center Phuket)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช
(Pop Up English Language Center Phuket)

ที่อยู่ 18/58 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
ติดต่อ คุณปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ (เก๋ไก๋)
โทร: 081 892 8165 Line: Pop Up English HKT
อีเมล์: popup-phuket@outlook.com
facebook: popup.english.5
เว็บไซต์: http://phuketindex.com/popup-phuket/index-th.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.