Arts & Culture Featured Lifestyle

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฎินิสสัคโค (สถานปฎิบัติธรรม)

ปฎินิสสัคโค

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฎินิสสัคโค ก่อตั้งโดยคุณสมพิศ แซ่ก่ำ สร้างขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อเป็นธรรมทานแก่ชาวพุทธและผู้เข้าร่วมปฎิบัติธรรม มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในมีสถานที่ปฎิบัติธรรม ที่พักและโรงครัว

ปฎินิสสัคโค

โดยกิจกรรมหรือการปฎิบัติธรรมทางศูนย์ฯ จะร่วมกับพระวิปัสนาจารย์จากวัดต่างๆ มาอบรมและเทศนาธรรมแก่ผู้ปฎิบัติธรรม ซึ่งการปฎิบัติธรรมของทางศูนย์ฯ นั้น จะเปิดอบรมหรือปฎิบัติธรรมเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งไม่ได้มีการปฎิบัติธรรมทุกวัน

ปฎินิสสัคโค

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหรือปฎิบัติธรรม ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติปฎินิสสัคโค ติดต่อได้ที่ ซอยปฎัก 24 หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 076 – 398036-7 , 081 – 5372829

เว็ปไซต์  http://www.sati99.com

อีเมล์  prathongman@hotmail.com

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.